Du är på väg till Knivsta utvecklas - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Torghandel, uteservering och annan användning av offentlig plats

Om du vill använda allmän och offentlig plats för att till exempel ställa upp en container, starta en uteservering, ordna musikarrangemang eller bedriva torghandel behöver du ett tillstånd från polisen. På den här sidan kan du läsa mer om tillstånd, regler och avgifter för att använda offentlig plats. Du hittar också länk för att söka tillstånd hos polisen.

Innehållet i korthet

 • Om du vill använda en offentlig och allmän plats för till exempel uteservering, torghandel eller allmänna sammankomster behöver du söka tillstånd hos polisen.
 • Tillståndet behövs för att kommun, polis och andra myndigheter ska kunna säkerställa framkomligheten på platsen och bevara säkerheten.
 • Ofta äger kommunen marken för den offentliga platsen. När du söker ditt tillstånd skickar polisen ärendet vidare till kommunen, som fattar beslut om markupplåtelse.
 • Du behöver inte själv skicka in en ansökan till kommunen - polisen skickar ärendet vidare till Knivsta kommun för godkännande.
 • Polisen tar ut en ansökningsavgift för handläggningen av din ansökan. Kommunen tar ut en avgift för upplåtelse av marken - det vill säga en hyra för att du använder marken.
 • Tänk på att du även kan behöva andra tillstånd för din verksamhet, beroende på vad du vill göra. Läs mer här på sidan.
 • Kommunen arrangerar en särskild höstmarknad fär närproducerade varor varje år. Här kan du läsa mer om den och hur du anmäler dig

  Sök tillstånd hos polisen

Offentlig plats och markupplåtelse

Vägar, gator, trottoarer eller parker - det vill säga platser som ofta används - klassas som offentliga platser. Platsen ägs oftast av kommunen - men även privat mark kan räknas som offentlig plats om platsen är tillgänglig för allmänheten och upplevs som allmän.

För användning av offentlig mark behövs tillstånd från polisen. Du kan till exempel behöva tillstånd för en uteservering, affischering, byggnadsställning, container, demonstration och evenemang.

Läs om tillstånd från polisen och hur du söker tillstånd

När du hyr mark från kommunen, till exempel för att använda offentlig plats, kallas det för att kommunen "upplåter mark". I regel behöver du, förutom tillstånd från polisen, ett beslut om markupplåtelse från kommunen om du vill använda en offentlig plats.

Du behöver inte själv skicka in en ansökan om markupplåtelse till kommunen, utan det räcker med att du söker tillstånd hos polisen. Polisen skickar sedan din förfrågan vidare till kommunen och till andra berörda parter.

När behöver jag söka tillstånd hos polisen?

Du behöver söka tillstånd hos polisen för att använda en gata, väg, trottoar, torg, park eller liknande som använts av allmänheten inom detaljplanelagt område. Detta gäller oavsett vem som äger marken. Ordningslagen (1993:1617) styr vad som gäller på offentliga platser.

Vilket tillstånd du ska söka beror på vad du planerar att göra. Du behöver söka tillstånd för att använda offentlig plats för till exempel uteservering och försäljning, för att arrangera allmän sammankomst och offentlig tillställning. Se exempel nedan.

Observera att du inte behöver tillstånd om platsen används tillfälligt och i obetydlig omfattning utan att du inkräktar på någon annans tillstånd, exempelvis skolklasser som säljer majblommor.

 • Demonstrationer och opinionsyttringar
 • Föreläsningar och föredrag
 • Sammankomster för religionsutövning
 • Konserter, biograf- och teaterföreställningar
 • Valborgs- eller midsommarfirande
 • Mässor
 • Tävlingar och idrottsarrangemang
 • Uppvisningar och danstillställningar
 • Loppmarknad och bakluckeloppis
 • Torghandel
 • Tivoli

Sök tillstånd hos polisen här

Tänk på att ansöka i god tid. Vissa arrangemang behöver skickas in minst fyra månader i förväg. Under vår och sommar är det många som söker samtidigt och det kan ta längre tid att få ett beslut.

Ansök om tillstånd att använda offentlig plats hos polisen.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansök om tillstånd att anordna offentlig tillställning och allmän sammankomst hos polisen.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Det kan krävas fler tillstånd

Observera att det kan krävas fler tillstånd än från polisen för ditt arrangemang. Du som sökande ansvarar för att alla nödvändiga tillstånd finns innan du börjar använda platsen.

Taxor och avgifter

Polisen tar ut en ansökningsavgift för handläggningen av din ansökan, oavsett om den beviljas eller inte. Observera att handläggningen påbörjas först efter att du betalat avgiften.

Se polisens avgifter för tillstånd på polisen.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Knivsta kommun tar ut en avgift för upplåtelse av marken. Ideella föreningar och skolklasser från kommunen får en plats avgiftsfritt.

Se Knivsta kommuns taxa för upplåtelse av allmän plats Länk till annan webbplats.

När du har fått tillstånd

När du fått ditt tillstånd finns det vissa saker du behöver tänka på.

I tillståndet finns villkor från både polisen och kommunen. Du som har tillstånd ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med de villkor som satts upp.

Tillstånd får inte säljas eller överlåtas till en annan. Om en verksamhet säljs under tillståndstiden behöver tillståndet återkallas och ett nytt tillstånd sökas av den nya ägaren. Behöver ytan utökas eller tillståndet förlängas måste en ny ansökas skickas in.

Knivsta kommun och ledningsägare (det vill säga entreprenörer som behöver komma åt ledningar nedgrävda i marken) har rätt att komma åt marken för att utföra nödvändigt arbete.

När du avslutar ditt tillstånd ansvarar du för att återställa platsen i det skick det var innan du använde marken. I vissa fall bokar kommunen in en tid med dig före besiktning av platsen före och efter användande.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 10 juni 2024