Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Skolskjuts vid val av skola

Om du väljer en annan skola till ditt barn än den som du fått en reserverad plats på, så är det inte självklart att få skolskjuts. Dock finns det möjlighet till skolskjuts om det kan ske utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen. Skolskjuts beviljas inte för elever som valt skola i annan kommun.

Om du valt annan skola i Knivsta kommun (kommunal eller fristående) än den du fått en reserverad plats på och uppfyller avståndskravet

  • 2 km för elever i förskoleklass och skolår 1-3
  • 4 km för elever i skolår 4-9

kan du under vårterminen 2020 ansöka om bidrag till busskort. Du kan ansöka digitalt via E-tjänsten här ovan eller via blankett under rubriken "E-tjänster och blanketter" här nedanför.

Resorna är ej att betrakta som skolskjuts i skollagens mening, och därför görs ingen bedömning av trafikförhållandena, funktionshinder eller annan särskild omständighet. Resorna företas på föräldrarnas ansvar.

När ska du ansöka?

Inför ett nytt läsår ska du lämna din ansökan till kommunen senast 30 april. Ansökningar som kommer till kommunen senare än 30 april kanske inte hinner handläggas före skolstart.

Du kan ansöka om skolskjuts under pågående läsår och ansökningarna handläggs fortlöpande. Du ansöker digitalt med hjälp av länken här ovan. Du kan också ansöka via blanketten som du hittar under rubriken "E-tjänster och blanketter" här nedanför.

Hur ersätts du under vårterminen 2020?

Du köper själv busskortet. Ersättning för ditt utlägg får du genom att lämna in originalkvittot på inköpt busskort till Knivsta kommun tillsammans med redovisningsblanketten som finns på kommunens hemsida. Läs mer om hur du gör under "Läs mer". Du hittar "Busskort, redovisning" under "E-tjänster och blanketter".

Hur gör du från och med höstterminen 2020?

Du gör en ansökan om skolskjuts via kommunens e-tjänst med hjälp av länken här ovan. Du kan också ansöka via blanketten som du hittar under rubriken "E-tjänster och blanketter" här nedanför. Om du har rätt till skolskjuts och din ansökan blir beviljad kommer ett busskort skickas till dig via post. Du måste förnya din ansökan inför varje nytt läsår senast 30 april.

Läs mer

Bidrag till busskort

Du som har valt skola inom Knivsta kommun och uppfyller avståndskravet kan få bidrag till busskort. Du köper själv busskortet och ersätts sedan för dina utlägg.

Från och med höstterminen 2020 så försvinner möjligheten att få bidrag till busskort.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 29 november 2019