Du är på väg till Knivsta utvecklas - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Kungshamn-Morga

I väster kantas Knivsta kommun av Ekolns stränder. Här öppnar sig Mälarnaturen, med en varierad landskapsmosaik; åkrar och bergknallar, grunda vassbevuxna vikar och branta bergspartier.


I den norra delen av Ekoln ligger naturreservatet Kungshamn-Morga. Inom naturreservatet kan man få uppleva orörda naturskogar med stora lövträd och resliga tallar i jätteformat. Rika betesmarker sluttar ned mot sjön och betade strandängar, sandstränder och klippor möter vattnet.

Sommartid finns flera fina platser för bad och vintertid kan isarna vara fyllda av skridskoåkare.

I området finns ett lättillgängligt stigsystem med vägvisare som gör det lätt att hitta. Eftersom området är naturreservat är det inte tillåtet att elda eller övernatta inom området. Kungshamn-Morga förvaltas av Stiftelsen Friherre Carl Cederströms Minne som också äger marken.

  • Avstånd från Knivsta centrum: 13 km
  • Vägbeskrivning från Knivsta: Kör Gredelbyleden mot Vassunda. I Vassunda sväng höger på väg 255 mot Uppsala. 8 till 9 km från Vassunda finns tre större parkeringsplatser i anslutning till väg 255. Välj någon av parkeringarna och vandra eller cykla längs med stigar ner mot vattnet.
  • Service: I Djupviken och på Oxtorget finns torrtoalett. Kommer man med rullstol eller barnvagn är det lättast att ta sig till vattnet via den parkering som ligger öster om 255 (tredje parkeringen om man kommer från Knivsta). Här är stigen bred och ganska jämn, men på vissa sträckor ganska brant.
  • Övriga upplysningar: Vid parkeringarna finns anslagstavlor med information från länsstyrelsen om naturreservatet.

    Besök också Länsstyrelsens hemsida om du vill hitta mer information om området.

    Läs om Kungshamn-Morga på Länsstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Kungshamn-Morga

Kungshamn-Morga

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 8 april 2021