Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Frånvaro

Anmälan av frånvaro gör du i webbverktyget Dexter.

Frånvaroanmälan för elev

Anmälan av frånvaro görs i webbverktyget Dexter. Du väljer att logga in via BankID eller med dina personliga inloggningsuppgifter.

Ogiltig frånvaro

I Skollagen har kravet på rektor att se till att vårdnadshavaren informeras om en elev uteblir från skolarbetet ytterligare skärpts. Rektor ska se till att elevens vårdnadshavare underrättas samma dag, om det inte finns särskilda skäl. Ogiltig frånvaro ska noteras i utdrag ur betygskatalogen.

En omfattande frånvaro kan leda till stora svårigheter. Det är svårt att få en komplett utbildning med stor frånvaro. En ofullständig utbildning kan försvåra ett aktivt deltagande i såväl yrkes- som samhällslivet. Detta kan i sin tur leda till eller förstärka utanförskap.

Det här säger skollagen om frånvaro

19 a § Om en elev har upprepad eller längre frånvaro från den verksamhet som avses i 17 § ska rektorn, oavsett om det är fråga om giltig eller ogiltig frånvaro, se till att frånvaron skyndsamt utreds om det inte är obehövligt. Utredningen ska genomföras i samråd med eleven och elevens vårdnadshavare samt med elevhälsan. /.../

Skollagen, 7 kap. Skolplikt och rätt till utbildning

Förskola och skola

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 16 juni 2020