Du är på väg till Knivsta utvecklas - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Hållbar förening

Föreningslivet är en viktig aktör i genomförandet av Agenda 2030 och de globala målen för en hållbar utveckling. Knivsta kommun vill uppmuntra och underlätta för föreningar att göra hållbara val och genom sin verksamhet bidra till ett hållbart samhälle. På denna sida kan du läsa mer om detta.

Om hållbar utveckling och Agenda 2030

”En hållbar utveckling brukar definieras som en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”. Denna bygger i sin tur på tre dimensioner: det sociala, miljön och ekonomin.

Agenda 2030 är en handlingsplan med mål för omställning till ett hållbart samhälle. Handlingsplanen antogs av FN:s medlemsländer 2015 som då beslutade att göra en gemensam kraftsamling för att förverkliga 17 utvalda globala mål innan 2030. "De globala målen för hållbar utveckling" innefattar alla tre dimensioner av hållbar utveckling.

Läs mer om hållbarhet och de tre dimensionerna här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs mer om Agenda 2030 på regeringens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Föreningslivet - en viktig del i en hållbar omställning

För att lyckas nå de globala målen behöver Sverige och övriga länder ställa om till ett hållbart samhälle och för att lyckas med det behöver alla hjälps åt. Föreninglivet spelar en stor och viktig roll i Knivsta och resten av samhället och är därför en betydelsefull aktör i genomförandet av Agenda 2030. De verksamheter föreningarna bedriver samt hur de bedrivs har påverkan och betydelse för möjligheterna att på en samhällelig nivå nå dessa mål. Knivsta kommun vill därför arbeta för att skapa medvetenhet samt bidra med stöd och förutsättningar för föreningslivet ska kunna utvecklas till att bli mer hållbart.

Föreningsbidrag och Agenda 2030

Knivsta kommuns föreningsstöd bygger på barnkonventionen är utformade för att bidra till hållbarhetsmålen i Agenda 2030 genom att inspirera och underlätta för föreningar att utforma och bedriva verksamheter i linje med de globala målen.

Som fokus och riktning för Knivsta kommuns föreningsstöd har 9 av de globala målen valts ut, se nedan:

Text

Läs under flikarna nedan för exempel på hur föreningslivet kan bidra till dessa mål:

Mål 1: Genom att föreningarna håller nere sina medlemsavgifter möjliggörs för fler att ägna sig åt föreningsaktiviteter oavsett ekonomisk bakgrund. Knivsta kommuns föreningsstöd syftar att bidra till detta genom att stärka föreningarnas ekonomiska som gör detta möjligt.

Mål 3: Alla ska kunna ta del av en aktiv fritid som är viktigt för en god hälsa och välbefinnande. Föreningslivet är en viktig aktör för att skapa utbud och tillgängliggöra en aktiv fritid för invånarna. Knivsta kommuns föreningsstöd syftar att stötta föreningslivet ekonomiskt för att fortsätta verka och utveckla sin verksamhet.

Mål 5: Jämställdhet mellan kvinnor och män är en förutsättning för en hållbar och fredlig utveckling. Föreningslivet kan bidra till detta genom att se till att alla föreningar är jämlika. Knivsta kommun syftar att inspirera och motivera föreningarna till detta genom att skapa medvetenhet och följa upp frågan i samband med fördelningen av föreningsstöd.

Mål 7: Tillgång till hållbar, tillförlitlig och förnybar energi och rena bränslen är en förutsättning för att kunna möta flera av de utmaningar världen står inför idag såsom fattigdom, klimatförändringar och en inkluderande tillväxt. Föreningslivet kan bidra till hållbar energi genom att investera i och driva hållbara anläggningar för sin verksamhet. Knivsta kommuns föreningsstöd syftar att underlätta sådana investeringar genom ekonomiskt stöd som prioriterar hållbara lösningar.

Mål 8: Anständiga arbetsvillkor främjar en hållbar ekonomisk tillväxt och är en positiv kraft för hela planeten. Föreningslivet kan bidra till anständiga arbetsvillkor och en ekonomisk tillväxt genom att vara goda arbetsgivare till sina anställda samt satsa på innovation och nya idéer som utvecklar föreningslivet och dess omgivning. Knivsta kommuns föreningsstöd syftar till att skapa god förutsättningar för i genom ekonomiskt stöd till bl.a. ledarutbildning och projektsatsningar.

Mål 10: Grunden för ett hållbart samhälle är en rättvis fördelning av resurser och såväl ekonomiskt, socialt och politiskt inflytande i samhället. Föreningslivet kan bidra till minskad ojämlikhet genom att se till att alla ges rätt att delta på samma villkor och med samma förutsättningar i föreningarnas verksamhet. Knivsta kommun syftar att inspirera och motivera föreningarna till detta genom att skapa medvetenhet och följa upp frågan i samband med fördelningen av föreningsstöd.

Mål 11: Den snabba och stora inflyttningen till städer som sker runt om i världen ställer nya krav som behöver bemötas på ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart sätt. Föreningslivet kan bidra till hållbara städer och samhällen genom att vara med och investera i hållbara aktivitetplatser. Knivsta kommuns syftar till att underlätta och inspirera till sådana investeringar genom att tillhandahålla föreningsstöd som kan sökas till ändamålet.

Mål 12: Omställning till en hållbar konsumtion och produktion av varor är en nödvändighet för att minska vår negativa påverkan på klimat, miljö och människors hälsa. Föreningslivet kan bidra till hållbar konsumtion och produktion genom att välja ekologiska och hållbara resor, utrustning, material och idrottsmiljöer till sin verksamhet. Knivsta kommun syftar att inspirera och motivera föreningarna till detta genom att skapa medvetenhet och följa upp frågan i samband med fördelningen av föreningsstöd.

Mål 11: Grunden för ett hållbart samhälle är en rättvis fördelning av resurser och såväl ekonomiskt, socialt och politiskt inflytande i samhället. Föreningslivet kan bidra till minskad ojämlikhet genom att se till att alla ges rätt att delta på samma villkor och med samma förutsättningar i föreningarnas verksamhet. Knivsta kommun syftar att inspirera och motivera föreningarna till detta genom att skapa medvetenhet och följa upp frågan i samband med fördelningen av föreningsstöd.

Så gör du din förening mer hållbar

Vill du göra din förening mer hållbar? Genom att arbeta med kvalitetssäkring och utveckling av områden som gynnar er förening kan ni samtidigt vara med och bidra till Agenda 2030 och en hållbar samhällsutveckling.

Här är några exempel på viktiga utvecklingsområden för hållbara föreningar:

  • Hälsa och trygghet
  • Hållbar föreningsekonomi
  • Delaktighet och integration
  • Värdegrundsbaserat ledarskap
  • Hållbar föreningsekonomi
  • Attraktiv tillväxt

Se länkar nedan för mer info, verktyg och material.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 16 januari 2024