Eldningsförbud i skog och mark
Nu är det torrt i skog och mark. Eldningsförbud utanför sammanhållen bebyggelse råder tills vidare i hela Uppsala län. Läs mer

Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Avgifter för byggande

För ansökan och anmälan tar bygg- och miljökontoret ut en avgift. Den baseras på kommunfullmäktiges antagna taxa.

Avgifterna beräknas utifrån olika faktorer, till exempel:

  • Byggnadens/byggnadsdelens area
  • Typ av åtgärd (nybyggnad, tillbyggnad, anmälan med mera)
  • Om du har ett befintligt bygglov och avser göra större ändringar som kräver nytt lov, kommer en ny avgift att tas ut som motsvarar 60 % av ursprungsavgiften.

Avgifterna baseras på prisbasbeloppet

Avgifterna baseras på prisbasbeloppet, som är 52 500 kronor år 2023. Observera att prisbasbeloppet ändras årligen. Avgiften räknas utifrån det prisbasbelopp som gällde när ansökan/anmälan lämnades in.

Grundbeloppet (G) 2023= 68,25

Prisbasbeloppet 2023 = 52 500

Se kostnadsexempel

Här kan du se kostnadsexempel för åtgärder gällande bygglovsärenden, anmälningsärenden och förhandsbesked.

Byggsanktionsavgifter

Byggsanktionsavgifter ska enligt plan- och bygglagen tas ut i samband med olovlig byggnation, så kallade svartbyggen, eller om någon gjort en annan överträdelse av plan- och bygglagstiftningen. Avgifterna är reglerade i plan- och byggförordningen och fastställs med årets prisbasbelopp. Du kan läsa mer om detta på ”olovliga åtgärder, tillsyn”

Gå till sidan ”Olovliga åtgärder, tillsyn”

Övriga avgifter

Eventuellt kan planavgift förekomma vid byggnation inom detaljplanelagt område. Detta debiteras separat av planenheten.

Det kan även tillkomma eventuella kart- och mättjänster som debiteras separat av kart- och gisenheten.

Avgifter för tillexempel avloppstillstånd och strandskyddsdispens debiteras separat av miljöenheten.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 31 december 2022