Du är på väg till Knivsta utvecklas - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Verksamhetsstöd

Skoldatateket erbjuder bland annat följande verksamhetsstöd:

Lokalt specialpedagogiskt utvecklingsuppdrag

Speciallärare/specialpedagog planerar tillsammans med Skoldatateket hur dess kompetens bäst kan nyttjas i förhållande till skolans/arbetslagens specifika utvecklingsbehov. Omfattning och fokus ser olika ut för varje skola. Exempel på aktiviteter kan vara.

  • Specialpedagogisk rådgivning med fokus på digitala lösningar på olika nivåer
  • Stöd vid utvecklandet av kvalitativa rutiner för att användandet av digitala lärverktyg i specialpedagogiskt syfte.
  • Fortbildningsinsatser riktade mot personal i olika konstellationer kopplade till önskat utvecklingsområde

Elevcentrerad fortbildning

Rådgivning, workshops eller annan kompetensutveckling ges till pedagoger runt grupp elever eller enskilda efter önskemål

Talbibliotekssamordning

Skoldatateket stödjer och hjälper skolbiblioteken med frågor gällande utlån av talböcker till barn med läsnedsättning.

Stöd för nyanländas lärande

Verksamheten erbjuder kompetensutveckling för pedagoger som arbetar med nyanlända kring digitala möjligheter

Digitalt pedagogstöd

Skoldatateket utvecklar och driver olika webbsidor via kommunens skolportal för att pedagogerna ska få stöd så nära sin vardag som möjligt. Målsättningen är att de lättare ska kunna utveckla den egna kompetensen kring digitala.

Utlån av digitala lärverktyg

Skoldatateket erbjuder två typer av lån:

  • Korttidslån – Pedagoger får låna ett verktyg under en begränsad tid för att testa om det underlättar lärsituationen för en eller flera elever. Om så är fallet erbjuds inköpshjälp, samt implementeringsstöd
  • Långtidslån – Skolelever får låna ett digitalt verktyg så länge det gör en ”avgörande skillnad” för elevens lärande och eleven går i en av kommunens skolor. För att eleven ska få låna verktyget måste ansvarig pedagog återkommande träffa Skoldatateket för fortbildning och anpassning av verktyg och lärsituation
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 29 maj 2023