Du är på väg till Knivsta utvecklas - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

18 juni 2024 kl 11:25

Trafik och utemiljöer

Materialbekymmer försenar nya trappan – avstängningen på Gredelbyleden förlängs till början av juli

Bekymmer med materialet har satt käppar i hjulet för arbetet med den nya trappan från Lidängsgatan upp till Gredelbyleden. Problemet är nu åtgärdat men innebär tyvärr vissa förseningar. Det avstängda körfältet intill trappan behöver vara fortsatt stängt för fordonstrafik under ytterligare några veckor.

Gredelbyleden beräknas öppna för trafik igen preliminärt under början av juli med en ytterligare kortare avstängning för att slutföra arbetet i augusti.

Vi hoppas på fortsatt förståelse för den minskade framkomligheten och kommer fortsätta försöka minimera påverkan på trafiken så mycket som möjligt under veckorna som kommer. 

Det är alltid beklagligt med förseningar i projekt och särskilt i ett så trafikerat läge, där del av vägbanan behöver stängas av för att skapa en trygg och säker miljö för allmänheten. På samma gång är det också centralt att kommunens anläggningar byggs med hög kvalitet. Vi är tacksamma för att vår entreprenör ansvarsfullt har vidtagit åtgärder för att säkerställa rätt material för entreprenaden.

Om den nya trappan vid Gredelbyleden

Med den nya trappan upp till Gredelbyleden ökar Knivsta kommun tillgängligheten för gående i Knivsta tätort. Trappan förbinder Lidängsgatan med Gredelbybron och länkar samman Centrala Ängby och Östra Ängby.

Syftet med trappan är att förenkla för boende och verksamma ta sig till och från stationen samt över Gredelbybron. Även på andra sidan Gredelbyleden finns en trappa, vid de nybyggda flerbostadshusen vid Trunstavägen.

Den nya trappan får belysning och förses med en ramp för barnvagnar.

Detta är första steget i arbetet med den nya trappan, som är en del i ett större arbete med infrastrukturen för gående i Centrala Ängby. Datum för när trappan kan invigas är ännu inte bestämt.

Ta del av samlad information om vad som byggs längs med Gredelbyleden och i Centrala Ängby

bild på bro med flerbostadshus längs med vägen som följer på bron. Cirkel markerad till höger med en pil.

Här byggs den nya trappan upp till Gredelbyleden.


Sidan uppdaterades: 18 juni 2024