Du är på väg till Knivsta utvecklas - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Utförare enligt LOV - hälso- och sjukvård på delegering

I Knivsta kommun finns utförare av serviceinsatser och personlig omvårdnad inom hemtjänst, enligt lagen om valfrihet (LOV).


När det gäller hälso- och sjukvårdsinsatser kan personal hos dessa utförare vara delegerad av kommunens hemsjukvård att ansvara för vissa hemsjukvårdsuppgifter.

Bistå legitimerad personal i arbetsuppgift

Kommunens sjuksköterska kan överlåta en hälso- och sjukvårdsuppgift till en medarbetare vid ett tillfälle, under förutsättning att medarbetaren bedömts klara uppgiften. Till det behövs ingen delegering.

Medarbetare tjänstgör som hälso- och sjukvårdspersonal

När en medarbetare bistår legitimerad personal eller utför åtgärder på delegering räknas den som hälso- och sjukvårdspersonal, oavsett i vilken organisation den arbetar. Detta innebär att den själv ansvarar för ett säkert utförande och på det sätt som undervisats.

Läs mer om kundval i hemtjänst

Bra att veta om delegering

Delegering av ansvar för en hälso- och sjukvårduppgift innebär att personal med formell kompetens för en uppgift, till exempel en sjuksköterska, kan delegera ansvaret för att utföra den till en undersköterska. Med formell kompetens menas att personen har legitimation för yrket.

En delegering är alltid skriftlig och föregås av omfattande utbildiningsinsatser. Den vanligaste uppgiften som delegeras i kommunal hälso- och sjukvård är vissa uppgifter inom läkemedelshanteringen. Andra uppgifter kan vara att ge näring i sond och utföra skötsel av trakeostomi. Arbetsterapeut och sjukgymnast/fysioterapeut kan också delegera ansvaret att utföra vissa arbetsuppgifter.

Delegering kan återkallas när den som delegerat anser att det krävs.

Medicinskt ledningsansvariga, MAS och MAR, har i uppgift att säkerställa att delegeringar sker på ett sätt som är säkert för den enskilde.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 16 juni 2020