Du är på väg till Knivsta utvecklas - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Anpassningar i lärmiljön

Anpassningar i lärmiljön är en webbresurs för Knivsta kommuns pedagoger med fokus på en lärmiljö som möter alla elevers behov.

Skolan ska möta alla elever!

Elever är olika, har olika förmågor och behov. I skolans uppdrag ingår att möta alla elever utifrån deras individuella förutsättningar. Att förstå vad elever behöver och anpassa lärmiljön därefter är en stor utmaning för såväl enskilda pedagoger som skolans organisation.

Sidan "Anpassningar i lärmiljön" syftar till att skapa en god förståelse för hur lärmiljön kan anpassas efter elevers behov på organisations-, grupp- och individnivå.

Ett av målen är att visa hur undervisningen kan organiseras, så att hänsyn tas till klassens samtliga elever. På så sätt behöver endast ett fåtal individuella extra anpassningar skapas.

Sidan nås på http://anpassningar.se Länk till annan webbplats.

Webbresurs

Barnens och elevernas lärande och personliga utveckling

Alla barn och elever i samtliga skolformer och i fritidshemmet ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. /.../

(Skollagen, kap 3, 2 §)

Barn och dekal med orden Planera för alla!
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 17 januari 2024