Du är på väg till Knivsta utvecklas - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Miljöskydd

Miljöskydd handlar om att skydda miljön, det vill säga omgivningen, från föroreningar, kemikalier, buller och annat som stör det naturliga eller det allmänt accepterade tillståndet i vatten, luft eller mark.

Det handlar alltså inte bara om människors hälsa, utan även om att allt annat liv har rätt att leva utan att skadas eller besväras för mycket av våra aktiviteter.

Så arbetar kommunen med miljöskydd

Miljöenheten i Knivsta kommun arbetar för att alla som bedriver miljöfarlig verksamhet eller vidtar en åtgärd, som kan påverka människors hälsa eller miljön, ska minska utsläppen av föroreningar till vattnet, luften och marken. Miljöenheten vill också öka återvinningen av avfall, effektivisera användningen av energi och material samt hantera mindre mängd farliga kemikalier.

Tanken är att vi ska arbeta med detta bland annat genom inspektioner, behandling av anmälningsärenden och granskning av företagens miljörapporter, men också genom information, remissvar och yttranden till andra instanser. Miljöenheten genomför även löpande projekt och informationskampanjer inom olika miljöskyddsfrågor.

Miljöbalken, lokala föreskrifter och politiska prioriteringar

Miljöenhetens arbete med information och tillsyn styrs främst av miljöbalken och alla de förordningar och författningar som antagits med stöd av denna. Därutöver finns lokala föreskrifter inom området, och en politisk prioritering av de arbetsuppgifter som ska utföras under året.

Hållbar utveckling

Bestämmelserna i miljöbalken syftar till att främja en hållbar utveckling, vilket innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. En sådan utveckling bygger på insikten att naturen har ett skyddsvärde och att människans rätt att förändra och bruka naturen är förenad med ett ansvar att förvalta naturen väl.

Taxor och avgifter

När du skickar in en ansökan eller anmälan så tar vi ut en avgift för handläggningen, enligt taxa som är fastställd av kommunfullmäktige.

Läs mer

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 6 mars 2024