Du är på väg till Knivsta utvecklas - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Skyfall och översvämning

Skyfall är ett fenomen med extremt mycket nederbörd under en kort tid och ofta över en begränsad geografisk yta. Här hittar du information om Knivsta kommuns skyfallskartering.

Knivsta kommun har tagit fram en skyfallskartering som visar potentiella riskområden för översvämningar i samband med ett skyfall. Skyfallskarteringen har tagits fram utifrån en modell med 100-årsregn, det vill säga ett skyfall som statistiskt sett förväntas inträffa en gång var hundrade år.

För att ta hänsyn till framtidens klimat och förändrade nederbördstillfällen har en klimatfaktor på 1,25 använts i skyfallskarteringen. Det innebär att man räknar med att regnen blir 25 procent kraftigare i framtiden.

Se kartan över skyfallskartering Knivsta kommun Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skyfall är ett fenomen med extremt mycket nederbörd under en kort tid och vanligtvis över en begränsad geografisk yta.

Intensiteten i ett skyfall är ofta väldigt hög och volymen nederbörd som då faller är ofta större än vad befintliga ledningssystem för dagvatten klarar av.

Läs mer om hur du kan förbereda dig för översvämning på knivsta.se

Vad är ett 100-årsregn?

SMHI definierar skyfall som ett regn med minst 50 millimeter per timme eller 1 millimeter per minut. För att klassificera ett skyfall används begreppet återkomsttid för att beskriva storleken på ett skyfallstillfälle. En återkomsttid är ett statistiskt begrepp som återger sannolikheten att en händelse inträffar.

Ett så kallat 100-årsregn är ett regn som statistiskt sett kommer vart hundrade år, och nederbördsmängden som faller då uppnås eller överträffas i genomsnitt en gång på 100 år. Regn är dock slumpmässiga fenomen och ett 100-årsregn kan därför komma när som helst, kanske detta år eller kanske först om flera hundra år.

Vad är klimatfaktor?

En klimatfaktor är ett mått på hur mycket kraftigare skyfallen förväntas bli i ett förändrat klimat. Klimatfaktorn 1,25 innebär att man räknar med att regnen blir 25 procent kraftigare i framtiden. För närvarande rekommenderar Svenskt Vatten att man använder minst klimatfaktorn 1,25 för regn som är kortare än en timme, och minst 1,20 för regn som varar längre än så.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 2 maj 2024