Du är på väg till Knivsta utvecklas - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Förebygga självmord, suicidprevention

Knivsta kommun arbetar aktivt och på flera plan med att förebygga självmord, så kallad suicidprevention. Målet med arbetet i Knivsta är det samma som det nationella suicidpreventionsmålet – ingen person, barn, vuxen eller äldre ska behöva känna att suicid är den enda utvägen. På den här sidan kan du läsa om Knivsta kommuns suicidpreventiva arbete, se hur du kan hjälpa någon med självmordstankar och få mer fakta om suicid.

Så kan du hjälpa någon med självmordstankar

Misstänker du att någon i din närhet funderar på att ta sitt liv? Våga fråga. Våga prata med personen och ge dig tid att lyssna.

Det är inte farligt att prata om självmord och det ökar inte risken för att personen ska ta sitt liv. Tvärtom kan ett sådant samtal förebygga självmord.

Har du egna tankar om självmord?

Om du har självmordstankar ska du inte hålla det för dig själv. Våga ta hjälp! Prata med någon du har förtroende för, ring en stödlinje eller sök vård. Självmordstankar är vanligt, och ingenting att skämmas över. Du är inte ensam. Det finns hjälp att få.

Stödsidor

Knivsta kommuns suicidpreventiva arbete

Knivsta kommun arbetar på flera plan med det suicidförebyggande arbetet. Målet med det suicidpreventiva i Knivsta är det samma som det nationella målet ingen person, barn, vuxen eller äldre ska behöva känna att suicid är den enda utvägen.

Knivsta kommun arbetar bland annat för att öka kunskapen om suicidprevention och att utveckla arbetet inom alla delar av kommunen. Suicid, som är ett annat ord för självmord, är ett folkhälsoproblem. Förutom förlust av människoliv leder suicid och suicidförsök till omfattande psykiskt lidande och försämrad hälsa hos anhöriga och andra i personens omgivning.

Det finns samband mellan psykisk ohälsa och suicid. Men det finns även andra omständigheter som ökar risken för suicid, som långvarig arbetslöshet, alkoholmissbruk eller svåra ekonomiska problem. En viktig del av det suicidpreventiva arbetet är därför att öka kunskapen hos personer som möter människor i situationer där det finns en ökad risk för suicid. Samtidigt behöver kunskap öka generellt, hos alla människor, för att som medmänniskor våga fråga personer om mående och tankar på att inte vilja leva längre.

Att jobba med att förebygga suicid förutsätter samarbete och samverkan. Många aktörer är viktiga i det suicidförebyggande arbetet. Tidiga insatser i kommuner, en hälso- och sjukvård med bra kunskap om psykisk ohälsa och ett civilsamhälle som erbjuder stöd för anhöriga är några exempel. Att kommunen samarbetar kring det förbyggande arbetet är av stor vikt då alla aktörer har olika kunskaper som kompletterar varandra. Knivsta kommun samarbetar med Region Uppsala, länets övriga kommuner, civilsamhället och statliga aktörer för att sprida ett suicidpreventivt arbete så brett som möjligt. I Uppsala län finns ett länsnätverk för suicidprevention där Knivsta kommun ingår.

Nedan är några exempel på vad som görs i Knivsta kommun:

  • Första hjälpen till psykisk hälsa, en utbildning till medarbetare inom vård- och omsorg, utbildning och kultur och fritid.
  • Rutin och process som gäller för vård- och omsorgskontoret finns för hur händelser kring suicidtankar eller suicidförsök skall hanteras
  • Suicide Zeros e-utbildning ”Våga fråga” tillgänglig för alla medarbetare i kommunen
  • En vägledning med rekommendationer har upprättats och den inbegriper förebyggande av risker, öka kunskap och dialog, samt öka skyddsfaktorer
  • Aktiviteter för att uppmärksamma och öka kunskap i samband med suicidpreventivadagen som infaller den 10 september varje år.

Just nu pågår även följande projekt:

  • Livsviktiga samtal. Projekt där Hälsoäventyret, Knivsta kommun och Håbo kommun deltar där man går ut och pratar med ungdomar i åk 8 och hör vad som är viktigt för dem gällande psykisk hälsa/ ohälsa. Samtalen har mynnat ut i en teaterföreställning, filmer samt samtalsmaterial.
  • #KnivstaBryrSig. Projekt som i grunden bygger på att ta fram frågor samt tankeväckande meningar som kommer att bli en kortlek, webbsida samt bildspel. Syftet är att öka eftertanke och dialog kring allt som påverkar människans psykiska mående. Du kommer till #KnivstaBryrSigs webbsida här.

Läs mer

Utbildningar/ filmer

Steg för livet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information

Suicidprevention, Folkhälsomyndigheten.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

NASP,  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.Nationellt Centrum för Suicidforskning och Prevention Länk till annan webbplats.

SPES, Riksförbundet för suicidprevention och efterlevandestöd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om suicid på Socialstyrelsen.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fakta om självmord

I Uppsala län dör i genomsnitt 50 personer varje år av självmord - eller suicid, som det också kallas. Det utförs också cirka 500 suicidförsök och det i sin tur påverkar årligen mellan 3 000–5 000 anhöriga till dessa människor. Mot bakgrund av ovanstående information kan det konstateras att suicidprevention är en mycket angelägen samhällsfråga som berör flera olika aktörer och verksamheter samt långsiktiga strategier.

Den senaste forskningen har visat att suicidprevention måste omfatta åtgärder inom en rad fält, allt ifrån att skapa de bästa möjliga villkoren för barn och ungdomars uppväxtförhållanden till en effektiv behandling av psykisk ohälsa och förebyggande av miljörelaterade risker.

Kommunbaserade insatser inom olika verksamhetsområden kan påverka riskfaktorer för suicid och därigenom bidra till minskad suicidförekomst i befolkningen.  

Det behövs både ett folkhälsovetenskapligt perspektiv, det vill säga att insatserna berör stora delar av befolkningen, samt individinriktade insatser som kompletterar och förstärker de övergripande insatserna.

Fakta från bland annat NASP, Trafa.se, Suicide Zero och Folkhälsomyndigheten.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 10 juni 2024