Du är på väg till Knivsta utvecklas - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Värmepumpar

Om du vill installera en värmepump för att utvinna värme ur mark, ytvatten eller grundvatten måste du få ett skriftligt beslut från bygg- och miljökontoret. Här kan du läsa om hur du ansöker om att få installera värmepump och vad som krävs för att du ska få godkänt.

Installation av värmepump

Bergvärmeanläggningar och värmepumpar kan skada miljön om de inte används på rätt sätt. En värmepumpsanläggning som inte installeras och drivs på rätt sätt ökar risken för skador på miljön. Köldbärarvätska eller inläckande ytvatten kan då exempelvis förorena grundvattnet. Anläggningar som är underdimensionerade kan ge ett ökat elbehov med tiden. Köldmedier som används kan också påverka ozonskiktet och växthuseffekten.

Du som ska installera en bergvärmepump eller värmepumpsanläggning måste ansöka om tillstånd. Detta gäller även när du ska sätta in jord- och/eller sjövärme.

Kommunen ställer krav på att installationer ska uppfylla kriterier uppställda i Normbrunn 2016, med undantag för krav på avstånd från husvägg. Om du vill borra närmare husvägg än 4 meter bör du rådgöra med installatör/borrare.

Kriterierna är framtagna av Sveriges geologiska undersökning (SGU). Kriterierna ställer bland annat krav på borrutrustning, brunnens utformning (till exempel foderrör) och kollektorersättning. Det finns också krav på att vatten med uppslammat borrkax ska tas om hand, så att inte olägenheter eller igensättning av dagbrunnen uppstår.

Det finns flera olika typer av värmepumpar

Vissa värmepumpar kan medföra en risk för miljön. De kan till exempel påverka grundvattnet. Därför måste du göra en anmälan eller ansöka om tillstånd för att få installera vissa typer av värmepumpar.

När måste jag göra en anmälan eller ansökan?

Du måste göra en anmälan om du vill installera en värmepump för:

 • bergvärme
 • jordvärme
 • ytvattenvärme
 • grundvattenvärme

Du behöver även göra en anmälan, eller ansöka om tillstånd, om du vill:

 • byta ut värmepumpsaggregatet
 • förlänga befintligt borrhål
 • borra ett nytt hål till befintlig anläggning

Du behöver inte göra en anmälan eller ansökan om du vill installera en luft-luftvärmepump eller luft-vattenvärmepump.

Du kan behöva bygglov? Om byggnaden är kulturmärkt måste du ansöka om bygglov eftersom du ändrar byggnadens utseende när du monterar en värmepump.

Så här ansöker du om tillstånd för att installera värmepump

För installation av värmepump krävs en ansökan.

Bifoga en situationsplan till din ansökningsblankett. Den ska visa fastigheten och vara i skala 1:400 eller 1:1 000.

Se till att den innehåller:

 • Värmepumpens placering i huset.
 • Borrhålets placering.
 • Placering av dricksvattenbrunnar (egna och grannars).
 • Placering av avloppsanläggning (egna och grannars).
 • Eventuella energibrunnar hos grannar.

Ansökan och grannens yttrande skickas till: knivsta@knivsta.se

 1. OBS! Alla Bifogade handlingar bör vara i pdf-format

Ta hjälp av installatör/borrare

Från och med 1 oktober 2008 kräver bygg- och miljönämnden att borrningen utförs av certifierade brunnsborrare.

För att försäkra dig om att värmepumpanläggningen motsvarar de kvalitets- och miljökrav konsumenterna har rätt att förvänta sig, bör installations- respektive borrningsföretaget uppfylla följande:

 • Ha erfarenhet av energiborrning och vara certifierat för sitt verksamhetsområde.
 • Vara medlem i någon branschorganisation.
 • Arbeten ska utföras i enlighet med gällande energibrunnsnorm.
 • Ha gällande ansvars- och miljöansvarsförsäkringar som täcker eventuella skador.
 • Kunna uppvisa ett giltigt F-skattebevis.

Ansvar

Det är din installatör som har ansvaret för att värmepumpen och borrhålen är rätt dimensionerade, så du och dina grannar får ut den energi ur berget som ni behöver. Den som borrar utan tillstånd ska betala en miljösanktionsavgift på 3 000 kr enligt 2 § 3 kap. Förordningen om miljösanktionsavgifter (SFS 2012:259).

E-tjänster och blanketter

Taxor och avgifter

När du skickar in en ansökan eller anmälan så tar vi ut en avgift för handläggningen, enligt taxa som är fastställd av kommunfullmäktige.

Läs mer

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 26 oktober 2022