Du är på väg till Knivsta utvecklas - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Miljöarbete och miljömål

I Knivsta kommun arbetar vi aktivt och målmedvetet för en hållbar samhällsutveckling. I ett hållbart samhälle kan vi tillgodose våra behov idag utan att äventyra kommande generationers möjlighet att tillgodose sina.

Hållbar utveckling består av tre delar som är ömsesidigt beroende av varandra.

  • Ekologisk hållbarhet handlar om att långsiktigt bevara vattnens, jordens och ekosystemens produktionsförmåga och att minska den mänskliga påverkan på naturen.
  • Social hållbarhet handlar om att bygga ett långsiktigt stabilt samhälle där de grundläggande mänskliga behoven uppfylls.
  • Ekonomisk hållbarhet handlar om att långsiktigt hushålla med mänskliga och materiella resurser.

Kommunens miljöarbete sker på flera olika sätt. Några exempel är en långsiktigt hållbar samhällsplanering, naturvårdsåtgärder, information och rådgivning om olika miljöfrågor samt ett effektivt miljöskyddsarbete.

Sveriges nationella miljömål

Sveriges riksdag har beslutat om 16 nationella miljömål som gäller oss alla.

Se Sveriges miljömål Länk till annan webbplats.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 28 augusti 2020