Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

POSOM – stöd vid större olyckor och katastrofer

POSOM står för Psykiskt och socialt omhändertagande och är en central del av kommunens beredskap för att hantera kriser och olyckor. I Knivsta kommun består POSOM-gruppen av representanter från bland annat kommunen, räddningstjänsten och Svenska kyrkan.

POSOM är en central del av kommunens beredskap för att hantera kriser och olyckor. POSOM aktiveras efter beslut av kommundirektören vid större olyckor och katastrofer där många människor är drabbade.

POSOM ledningsgrupp

I Knivsta finns en ledningsgrupp för POSOM, med representanter från kommunen, polisen, räddningstjänsten, Svenska kyrkan, Röda korset och Region Uppsala. Ledningsgruppen ansvarar för samordning av krisstöd mellan aktörerna vid en händelse.

POSOM stödgrupp

POSOM stödgrupp ansvarar för det psykiska och sociala omhändertagandet. Gruppen består av personal från Centrala elevhälsan och Enheten för Råd och stöd. Personalen på dessa enheter har utbildning och erfarenhet av att ge psykosocialt stöd till de som drabbats av en kris eller olycka.

Det här kan POSOM-gruppen göra

Kriser och olyckor kan leda till en rad olika psykologiska reaktioner hos de drabbade. Det kan handla om allt från chock och förvirring till sorg och ångest. Beroende på hur situationen ser ut kan POSOM-gruppens arbete kan innefatta en rad olika uppgifter.

Det kan handla om att ge stöd och hjälp, men också information och rådgivning, eller att erbjuda stödsamtal och organisera stödgrupper. POSOM-gruppen kan också hjälpa till med att förmedla kontakt med andra hjälporganisationer och myndigheter.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 26 mars 2024