Du är på väg till Knivsta utvecklas - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Hälsobesök

Hälsobesök erbjuds i årskurserna, förskoleklass, 2, 4, 5, 7, 8 och gymnasiet år 1.

Förskoleklass

Hälsobesök med elev och vårdnadshavare, samtal om inlärning, hälsa och livsstil. Hälsoundersökning som omfattar längd, vikt, syn och hörsel.

Årskurs 2

Hälsobesök med samtal om inlärning, trivsel och kamratrelationer. Hälsoundersökning som omfattar längd och vikt. Synundersökning erbjuds vid behov. Vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund.

Årskurs 4

Hälsobesök med samtal om inlärning, hälsa och livsstil.
Hälsoundersökning som omfattar längd, vikt och rygg.

Årskurs 5

Vaccination mot HPV för flickor. Vaccinationen omfattar 2 doser.

Årskurs 7

Hälsobesök med samtal om inlärning, hälsa, livsstil, ANT och sex- och samlevnadsfrågor. Hälsoundersökningen omfattar längd, vikt och rygg.
Synundersökning erbjuds vid behov.

Årskurs 8

Vaccination mot stelkramp, difteri och kikhosta för elever födda 2002 och senare.

Gymnasiet, årskurs 1

Hälsobesök med samtal om inlärning, hälsa och livsstil, ANT och sex- och samlevnadsfrågor. Hälsoundersökning som omfattar längd och vikt. Synundersökning erbjuds vid behov.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 29 maj 2023