Du är på väg till Knivsta utvecklas - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Trafik, gator och vägar

I Knivsta kommun finns totalt 50 mil gator och vägar. Av dem underhåller och sköter kommunen cirka 5 mil och Trafikverket cirka 20 mil. Resten, cirka 25 mil vägar, sköts av enskilda väghållare, som till exempel vägsamfälligheter.

I Knivsta har vi fem mil gator och vägar, två och en halv mil gång- och cykelvägar, 2100 lyktstolpar eller utebelysningar, drygt tretusen kvadratmeter broar och tunnlar att underhålla och sköta.

Kommunen ansvarar för att allmänna gator, parker och vägar är bra och säkra att använda. Det innebär bland annat ansvar för trafikfrågor, gatu- och vägunderhåll, kollektivtrafikfrågor, vägplanering och gatubelysning samt natur- och grönyteskötsel.

I Knivsta sköts de praktiska frågorna av kommunens tekniska enhet. För underhåll och snöröjning av gator, vägar och belysningar anlitas i de flesta fall externa entreprenörer.

Kommunen strävar efter att uppnå god trafiksäkerhet både sommar- och vintertid. Det innebär till exempel att skador på asfalten och lampor som slocknat åtgärdas så snart som möjligt, liksom att gator, gångvägar och cykelvägar snöröjs och halkbekämpas.

vy från mejerskans gata med flerbostadshus och parkerade bilar

Läs mer

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 7 juni 2024