Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Parkering

Knivsta har flera kommunala parkeringsplatser, främst i tätorten och flest i de centrala delarna. Norr och söder om järnvägsstationen finns pendlarparkeringar som är avgiftsbelagda.

Pendlarparkering

Pendlarparkeringar finns i närheten av järnvägsstationen och vid AR-terminalen nära Brunnby trafikplats på E4:an. På dessa parkeringar är det tillåtet att parkera upp till 48 timmar.

Vid stationen finns avgiftsbelagda parkeringar vid Pizzavallen söder om stationen och vid Järnvägstorget och under Gredelbybron norr om stationen. Det finns också två avgiftsfria pendlarparkeringar i närheten till stationen. Den ena ligger söder om stationen på Södra Stationsvägen vid reningsverket och den andra vid Aprikosvägen i Östra Ängby.

Pendlarparkeringen vid AR-terminalen är avgiftsfri. Flera busslinjer stannar vid parkeringen. Tänk på att 48 timmar är längsta parkeringstid.

Avgiftsbelagd parkering

På de större pendlarparkeringarna, Pizzavallen, vid Järnvägstorget och under Gredelbybron är parkeringen avgiftsbelagd. Från och med den första oktober 2017 gäller avgiftsplikten måndag till fredag 00-24, helger gäller fri parkering. Parkeringsavgiften är 25 kronor per dygn och kan betalas i automat eller genom app i smartphone. Mer information hittar du i anslutning till parkeringsautomaterna. Det går även att lösa månadsbiljett via länken nedan. På dessa parkeringar är det tillåtet att parkera upp till 48 timmar.

Köp din månadsbiljett till pendlarparkeringen via denna e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För betalning i automat gäller att du knappar in din bils registreringsnummer istället för att få ut en pappersbiljett. Betalningen registreras digitalt och kan vid begäran skickas via e-post.

Korttidsparkering i centrala Knivsta

I de centrala delarna av Knivsta gäller generellt parkeringsförbud på gatorna, men längs många gator finns parkeringsfickor där det är möjligt att parkera. Från och med den 1 oktober 2017 gäller att det är tillåtet att parkera upp till tre timmar mellan klockan 06-18 med parkeringsskiva. På Sågverkstorget finns en lite större parkering där det är tillåtet att parkera två timmar med parkeringsskiva mellan klockan 06-18.

Parkeringsskiva kan hämtas i Kontaktcenter Knivsta på bottenplan i Kommunhuset.

Datumparkering i Alsike tätort

Datumparkering gäller i Alsike tätort. Datumparkering betyder att det är förbjudet att parkera på gatusidan med jämna husnummer vid jämna datum. Det är förbjudet att parkera på gatusidan med udda husnummer under udda dagar. Parkeringsförbudet gäller under veckans alla dagar, måndag till söndag, mellan midnatt klockan 00:00 till och med klockan 17:00.

Karta över datumzonen i Alsike Pdf, 109.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Viktigt med framkomlighet på gatorna

Bakgrunden till beslutet att införa datumparkering är att flera av gatorna i Alsike är smala och i vissa delar av Alsike har antalet parkerade bilar ökat betydligt. Genom att införa datumparkering går det att undvika att bilar dubbelparkeras. Det är viktigt att både räddningstjänst och transporter har en framkomlig väg, de nya bestämmelserna möjliggör detta. Även Knivsta kommuns gatuenhet får lättare att planera och genomföra underhåll av gatorna när den ena sidan av gatorna är fri från parkerade bilar, ett exempel på underhåll är snöröjning under vinterhalvåret.

Parkeringsförbud inom följande områden

Parkeringsförbudet gäller inom följande område i Alsike. Östra och västra sidan av Brunnbyvägen, från korsningen med Åsgatan i söder till Björkkällevägen i norr. Förbudet gäller de kommunala gatorna. Förbudet gäller inte på gator som är enskilda vägar eller ligger på samfälligheter.

MC- och mopedparkering

På både norra och södra delen av pendlarparkeringen längs med Centralvägen finns det avgiftsfria parkeringsplatser för moped och motorcykel. Det finns även platser utmed Staffansvägen, nära korsningen med Gredelbyvägen.

Laddstolpar för elbil

I centrala Knivsta finns det sex stycken platser för att ladda elbil. Fyra är placerade på Sågverkstorget mellan Kommunhuset och Willys. En stolpe med två platser är placerad på pendlarparkeringen vid Knivstavägen.

Parkeringsövervakning

Knivsta kommun har beslutat om kommunal parkeringsövervakning och övervakningen sker genom förordnade parkeringsvakter. För närvarande sköts bevakningen genom bevakningsbolaget Securitas.

Mer information - kartor

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 19 augusti 2021