Du är på väg till Knivsta utvecklas - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Förskola och barnomsorg

Förskoleverksamhet drivs i både kommunal och fristående regi. Reglerna för att få och nyttja en plats för ditt barn är samma för alla verksamheter som får kommunala bidrag. På de här sidorna hittar du samlad information om förskola och barnomsorg i Knivsta kommun.

Förskoleverksamhet 1–5 år

Förskoleverksamhet omfattar verksamhet för:

  • Barn som fyllt ett år vars föräldrar arbetar, är arbetssökande eller studerar
  • Barn som fyllt ett år och som kan behöva plats för sitt eget behov
  • Alla barn från och med höstterminen det år de fyller tre år (allmän förskola)
  • Barn med behov av särskilt stöd
  • Barn till föräldralediga med yngre syskon kan vistas på förskolan 15 timmar per vecka
  • Förskolornas öppettider styrs av vårdnadshavarnas behov utifrån arbete eller studier, men förskolorna har öppet som längst mellan 06.30 och 18.30

Allmän förskola

Alla barn har från september det år barnet fyller tre år rätt till avgiftsfri placering på förskola. Denna placering kallas "allmän förskola ". Verksamheten omfattar minst 525 timmar om året.
En reducering med 25 % på avgiften görs under perioden september till och med maj. Under perioden juni–augusti sker inget avdrag utan full avgift betalas.

Allmän avgiftsfri förskola 8-11

Allmän avgiftsfri förskola erbjuds barn från september det år barnet fyller tre år.
Verksamheten är avgiftsfri och gäller från september till och med maj och omfattar minst 525 timmar per år. Tiden är fördelad med 15 timmar per vecka, fem dagar i veckan mellan klockan 8–11.
För att ha en förskoleplats med endast allmän avgiftsfri förskola behövs en särskild ansökan göras. Rätten till allmän avgiftsfri förskola startar en månad efter att ansökan tagits emot.

Pedagogisk omsorg

Begreppet pedagogisk omsorg innefattar bland annat familjedaghem, olika typer av flerfamiljslösningar samt andra nya tidigare oprövade former.

Placering

Plats inom förskoleverksamhet, pedagogisk omsorg och fritidshem ska erbjudas så nära barnets eget hem som möjligt med beaktande av vad som krävs för att effektivt utnyttja lokaler och andra resurser.

Skälig hänsyn ska tas till vårdnadshavarens önskemål.

Knivsta kommun strävar efter att all placering i förskoleverksamhet och fritidshem ska ske på ett sådant sätt att den innebär största möjliga kontinuitet och trygghet för barn och föräldrar.

Regler och avgifter

Avgiften för barn inom förskola 1-5 år, liksom avgiften för barn med fritidshem, beräknas på familjens gemensamma inkomst före skatt. Knivsta kommun tillämpar maxtaxa.

Taxan i korthet

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 24 april 2024