Du är på väg till Knivsta utvecklas - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Hot och våld, våld i nära relationer

Är du utsatt för hot eller våld? Är du utsatt för våld i nära relation? Här hittar du länkar till verksamheter och jourlinjer där du kan få hjälp, men också fördjupad information om våld i nära relationer.

Om du behöver lämna sidan snabbt - klicka på den gula knappen längst ner på sidan.

Här kan du läsa mer om hur knappen Lämna sidan nu! fungerar.

Våld i nära relation

Det kan hända alla att man hamnar i en relation där en närstående utövar våld och kränkningar. Det kan handla om psykiskt, fysiskt, sexullt eller ekonomiskt våld. Du har rätt till hjälp och socialtjänsten har ansvar för att hjälpa dig.

Berätta för någon om du är utsatt

Du har rätt att leva ett liv fritt från våld. Du kan inte själv förändra din partner eller familjemedlem som utsätter dig för våld. Tala om för någon du kan lita på vad du blivit utsatt för. Även om du inte orkar göra något åt saken just då så finns det någon som vet vad som har hänt.

Besök eller ring socialtjänsten, kurator, tjejjouren, kvinnojouren, Kvinnofridslinjen eller en annan ideell organisation som finns i närheten. Det är inte viktigt vem du kontaktar, utan att du söker stöd och hjälp.

Du som är utsatt har rätt till hjälp

Socialtjänsten har enligt lag ansvar för att ge stöd och hjälp till våldsutsatta kvinnor och män, både i olikkönade och samkönade relationer. Det kan handla om skyddat boende, rådgivning, stödsamtal eller ekonomiskt bistånd vid behov. Även du som är barn och har upplevt våld har rätt till hjälp.

Ansvaret för brottsoffer och dennes närstående finns inskrivet i 5 kap. 11 § socialtjänstlagen. Socialnämnden har ett särskilt ansvar för dig som utsatts för våld eller andra övergrepp av en närstående.

Du som är utsatt har rätt till stöd även om den som utövat våldet inte är dömd eller polisanmäld.

Den person som utsätter någon för våld eller kränkningar har också rätt att få stöd och hjälp. Socialnämnden ansvarar för att erbjuda våldsutövare hjälp och behandling - kontakta någon av enheterna vid socialtjänsten för att få mer information.

Stöd och hjälp för dig som utsätts för hot och/eller våld i en nära relation

För vuxna och unga som har upplevt våld i nära relation finns möjlighet till stödsamtal på Enheten för Råd och stöd i Knivsta kommun.

För barn erbjuds krissamtal enligt Trappanmodellen.

Vill du anmäla oro för barn som upplever hot och våld i sitt hem vänder du dig till Enheten för Barn och unga i Knivsta kommun.

Läs mer om att anmäla misstanke om att ett barn far illa

Du som utsatts för våld i nära relation kan behöva flera olika insatser. Om du behöver hjälp med ekonomin kan vi ge ekonomisk hjälp i form av försörjningsstöd. Du kan också behöva hjälp med att göra polisanmälan, ansöka om kontaktförbud och hämta tillhörigheter i bostaden. I en akut situation kan du dessutom vara i behov av ett annat tillfälligt boende.

Kontakta oss vid Vuxenenheten så hjälper vi dig vidare.

Stöd och hjälp till dig som utsätter någon för våld i nära relation

Den person som utsätter någon för våld eller kränkningar har också rätt att få stöd och hjälp. Socialnämnden ansvarar för att erbjuda våldsutövare hjälp och behandling - kontakta Socialtjänstens Vuxenenhet så hjälper vi dig vidare.

Ring 112 om det är akut

Om du är i en akut situation och behöver hjälp, ring 112.

Behöver du få tag på socialtjänsten efter att kommunens växel stängt ring socialjouren på telefonnummer 018-15 00 00 eller ring polisen på 114 14 som hjälper dig att få kontakt med socialjouren.

Kvinnofridslinjen

Telefonnummer 020-50 50 50

Nationell stödtelefon som är öppen dygnet runt. Hit kan du som utsatts för hot, våld eller sexuella övergrepp ringa.

Läs mer

Vad är våld i nära relation?

En närstående kan vara en make, sambo, pojk- eller flickvän, föräldrar, syskon, barn, barnbarn eller andra nära släktingar. Våldet kan vara både psykiskt, fysiskt och sexuellt, till exempel misshandel, hot, sexuellt utnyttjande eller ofredande, våldtäkt samt psykiska och ekonomiska kränkningar.

Våld i nära relation sker inte i ett samspel. Våld är alltid en ensidig handling, inte en ömsesidig handling. Det är våldsutövaren som gått över gränsen, inte den som blir utsatt. Den utsatte försvarar sig, men deltar inte i våldsutövningen.

Varför stannar den som är utsatt?

Omgivningen kan ha svårt att förstå varför man stannar kvar i ett förhållande som våldsutsatt, men skälen kan vara många. Det kan till exempel bero på att den person som är utsatt är psykiskt nedbruten och inte orkar ta tag i situationen, inte kan försörja dig själv och/eller saknar ekonomisk trygghet, saknar vänner eller släktingar att vända sig till för att få stöd och hjälp eller att man inte vågar lämna sin partner av rädsla för vad partnern gör då.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 4 april 2024