Du är på väg till Knivsta utvecklas - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Transport av farligt avfall

Här hittar du information om vad som gäller vid transport av farligt avfall, både för privatpersoner och företagare.

Olika regler för transport av farligt avfall

Det här gäller för privatpersoner

Som privatperson får du själv transportera grovavfall och farligt avfall som uppkommit i ditt hushåll till kommunens kretsloppspark för uppsamling. Där finns kunnig personal att fråga hur avfallet ska sorteras. Har du skärande eller stickande avfall finns det specialbehållare för det att hämta på apoteken. Fylld behållare ska sedan lämnas in till apoteket.

Det här gäller för företagare och verksamheter

Som företagare har du rätt att transportera mindre mängder farligt avfall från den egna verksamheten till en godkänd anläggning för återvinning, deponering eller destruktion. Sådana transporter kräver en anmälan till länsstyrelsen.

Företagare, som inte själva har anmält transport av farligt avfall till länsstyrelsen, måste anlita en transportör med tillstånd att köra farligt avfall. För yrkesmässiga transporter av avfall och farligt avfall krävs tillstånd enligt avfallsförordningen (2011:1063). Tillstånden söks hos länsstyrelsen. Du som lämnar ifrån dig farligt avfall till en transportör är skyldig att kontrollera att både transportören och mottagaren har tillstånd. Anmälningar och tillståndansökningar görs hos länsstyrelsen på särskilda blanketter.

Godkänd entreprenör ska alltid anlitas för transport av skärande och stickande avfall som uppkommit i egen verksamhet hos exempelvis tatuerare, veterinärverksamhet och djurhållare. Avfallet ska hållas skiljt från annat avfall och förvaras i specialbehållare.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 10 juli 2024