Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Revisionsrapporter och skrivelser år 2019

Här hittar du information om de särskilda revisionsgranskningar som planerats för år 2019. Granskningsrapporterna läggs upp i sin helhet här på sidan så snart de är genomförda.

Granskning av kommunstyrelsens, socialnämndens och utbildningsnämndens ekonomistyrning

På uppdrag av revisorerna i Knivsta kommun genomförde revisionsföretaget PwC en granskning av kommunstyrelsens, socialnämndens och utbildningsnämndens ekonomistyrning. Syftet var att besvara revisionsfrågan om dessa tre nämnder har en tillräckligt väl fungerande styrning av ekonomin.

Läs rapporten om kommunstyrelsens, socialnämndens och utbildningsnämndens ekonomistyrning Pdf, 16.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Granskning av lokalförsörjningsprocessen avseende verksamhetslokaler

Syftet med granskningen var att bedöma om Kommunfastigheter i Knivsta AB (KFAB) och beställarna i verksamheterna hade effektiva och ändamålsenliga samverkansrutiner samt tydliga processer avseende lokalförsörjningen.

Läs rapporten Lokalförsörjningsprocessen avseende verksamhetslokaler Pdf, 25 MB, öppnas i nytt fönster.

Skrivelse om granskningen av ansvaret för detaljplaner

Skrivelse från kommunens revisorer om kommunstyrelsen formella ansvar för detaljplaner och vilka frågor som är kommunstyrelsens respektive samhälls- och utvecklingsnämndens (SUNs) ansvar. Skrivelsen innehåller anhållan om svar.

Läs skrivelsen om granskningen av ansvaret för detaljplaner Pdf, 752.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 14 april 2023