Du är på väg till Knivsta utvecklas - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Så utvecklar vi skolan i Knivsta

Skolorna i Knivsta kommun arbetar ständigt med att utvecklas och bli ännu bättre.

Fokus på läroplansuppdraget

Inom grundskolorna i Knivsta har vi valt att ha ett extra fokus på att utvecklas än mer inom läroplansuppdraget.

Inom ramen för Mera Lärande, som är en utbildningsinsats som vi själva har satt samman, har vi under hösten 2019 genomfört utbildningsinsatser med fokus på läroplanen, stödverktyget Unikum och forskningslitteracitet. Det sistnämnda handlar om förmågan att ta del av, värdera, kritiskt granska och nyttja resultat från vetenskapliga studier.

Det fortsatta utvecklingsarbetet kommer gå i samma linje som vi har börjat – med fokus på läroplansuppdraget. Utöver ovan så arbetas det kontinuerligt ute på respektive skola med att bli än bättre på det man gör och detta utifrån de lokala behov och förutsättningar som finns där.

Läs mer

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 23 mars 2023