Du är på väg till Knivsta utvecklas - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Invandring och integration

I Knivsta kommun arbetar vi för att graden av socialt deltagande, integration och egen försörjning ska öka. Vårt uppdrag som kommun är att ge nya Knivstabor goda förutsättningar att snabbt komma in i det svenska samhället.

Integration i kommunen

Det finns många olika anledningar till varför någon har flyttat till Knivsta. Det kan vara arbete, studier, anknytning till orten eller anhöriga, eller via en anvisning från Migrationsverket.

Knivsta kommun har ett ansvar att göra sig fungerande för befolkningen. Du som kommer till ett nytt samhälle ska också ha möjlighet att lära dig hur det samhället fungerar för att kunna fungera i det.

I Knivsta kommun arbetar vi för att graden av socialt deltagande, integration och egen försörjning ska öka. Vårt uppdrag som kommun är att ge nya Knivstabor goda förutsättningar att snabbt komma in i det svenska samhället.

Det är inte alltid som människor med olika bakgrund möts naturligt på jobbet eller i bostadsområden. Därför finns aktiviteter i kommunen där människor från skilda kulturer möts, som till exempel språkcaféer.

För att underlätta integration är hjälp från privatpersoner, föreningar, organisationer och företag ett ovärderligt stöd.

Flyktingmottagning

Många människor är på flykt från sina hemländer och vissa kommer till Sverige. I en sådan situation behövs insatser från alla viktiga samhällsaktörer, däribland kommunerna.

Vård- och omsorgskontoret i Knivsta kommun är ansvariga för det praktiska mottagandet av ensamkommande barn och nyanlända vuxna och familjer som anvisats till kommunen.

Asyl

Migrationsverket ansvarar för att ge de flyktingar som kommer till Sverige möjlighet att söka asyl. Du som söker asyl lämnar din ansökan till gränspolisen när du reser in i Sverige, eller på en av Migrationsverkets ansökningsenheter.

Migrationsverket ansvarar även för att erbjuda boende under asyltiden för dig som behöver. Migrationsverket har tecknat avtal med Kommunfastigheter i Knivsta om att hyra lokaler för att driva ett boende för asylsökande i Knivsta. I boendet vistas personer en kort tid.

Uppehållstillstånd

Det är Migrationsverket som prövar om du får uppehållstillstånd i Sverige. Att få uppehållstillstånd i Sverige betyder att du har rätt att leva och bo här. Uppehållstillståndet kan antingen vara permanent eller tidsbegränsat. Det finns flera olika skäl för att få uppehållstillstånd i Sverige, till exempel för att söka skydd undan krig och förföljelse.

Du som söker skydd undan krig och förföljelse kan få uppehållstillstånd om du bedöms vara flykting enligt FN-konventionen eller alternativt skyddsbehövande i enlighet med EU:s gemensamma regler.

Bosättning

Kommunen ansvarar för mottagande och bostadsförsörjning under etableringstiden som är två år. Från 1 mars 2016 gäller Bosättningslagen (2016:38) som innebär att nyanlända personer som fått uppehållstillstånd som flyktingar eller annan skyddsbehövande blir anvisade till en kommun för bosättning. Anhöriga kan i vissa fall få uppehållstillstånd och anvisas till kommunen. Enligt lagen är kommunen skyldig att ta emot och ordna bostad till dessa personer.

Etablering

För att du som är ny i Sverige ska få goda förutsättningar att etablera dig i ditt nya land erbjuder flera myndigheter olika typer av stöd.

Kommunen har ansvar för mottagande, bostadsförsörjning, praktisk hjälp vid bosättning, sfi, samhällsorientering, barnomsorg, skola samt andra insatser för barn och ungdomar.

Arbetsförmedlingen har ansvar för etableringsprogrammet, vilket är ett stöd i form av aktiviteter och utbildning för vissa nyanlända invandrare. Målet är att du så snabbt som möjligt ska lära dig svenska, hitta ett jobb och klara din egen försörjning.

Region Uppsala, försäkringskassan, Länsstyrelsen i Uppsala län, CSN och det civila samhället ansvarar eller bidrar också med olika typer av stöd som kan behövas för att etablera sig i Sverige.

Alla barn har rätt till skolgång, oavsett om barnet är asylsökande eller har uppehållstillstånd.

För ungdomar som nyss har anlänt till Sverige finns Språkintroduktion (Sprint). Utbildningen har fokus på det svenska språket för att eleven ska kunna gå vidare till något annat program i gymnasieskolan eller annan utbildning.

Ensamkommande barn

Asylsökande ensamkommande barn anvisas till kommuner enligt lagen om mottagande av asylsökande med flera, LMA (1994:137). Ensamkommande barn kan bo i familjehem och på kommunala eller privata hem för vård eller boende, så kallade HVB.

I Knivsta kommun finns inget kommunalt hem för vård eller boende (HVB) för ensamkommande barn. Det finns ett antal privata HVB där andra kommuner placerar ensamkommande barn. För ensamkommande barn som är mellan 18 år och upp till 21 år och har fått uppehållstillstånd har kommunen insatser utifrån individuella behov.

Läs mer

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 21 februari 2024