Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Badvatten

Under badsäsongen tar kommunens park- och naturenhet regelbundna vattenprover vid kommunens badplatser för att kontrollera bakteriehalten. Om proverna visar på otjänligt badvatten avråder vi från bad via knivsta.se, sociala medier och genom att sätta upp skyltar vid det aktuella badet.

Vid exempelvis värmebölja finns risk för algblomning. Knivsta kommun provtar inte för algblomning eftersom algblomning kan uppstå fort och försvinna lika snabbt, men avråder från bad om algblomning upptäcks eller rapporteras in.

Just nu finns ingen avrådan från bad vid Knivsta kommuns badplatser.

2023-06-19

Bad vid Edabadet avrådes på grund av algblomning

Miljöenheten i Knivsta kommun har beslutat om att avråda från bad vid Edabadet, Norrsjön. Anledningen är algblomning.

I det varma vädret finns risk för algblomning i hela länet. Vi uppmanar dig att undvika bad i vatten där det finns tecken på algblomning, som grumlighet och gröna toner i vattnet. Vissa alger kan bilda ämnen som är giftiga.

Var särskilt vaksam om du badar med små barn eller hund - de är extra känsliga och mer benägna att råka få i sig vattnet.

Läs mer om algblomning här

Provtagning av vatten vid kommunens badplatser

Tillsynen av kommunala badplatser sköts av kommunens miljöenhet. Badplatserna som kontrolleras i Knivsta kommun är Särstabadet, Brunnbybadet, Edabadet och Kungshamn-Morga.

Vattenprover tas ungefär var fjärde vecka på kommunens badplatser under sommaren, enligt riktlinjerna för EU-badvatten från Havs- och vattenmyndigheten (direktiv 2006/7/EG, EU-badvatten).

Proverna som tas är värden på E.coli, intestinala enterokocker och vattnets temperatur.

Vid provtagningen gör vi en bedömning av om det är algblomning i vattnet. Vi tar inga specifika prover för algblomning.

Läs mer om algblomning här

Knivsta kommun har inga EU-klassificerade bad men följer ändå riktlinjerna som gäller för EU-badvatten. I Knivsta kommun är badsäsongen 21 juni – 20 augusti.

Badplatserna som kontrolleras i Knivsta kommun är Särstabadet och Brunnbybadet i sjön Valloxen, Edabadet i Norrsjön och Oxtorget vid Fredrikslund, Kungshamn-Morga (Mälaren).

När proverna analyserats av laboratoriet, bedöms badvattnet som tjänligt, tjänligt med anmärkning eller otjänligt som badvatten.

Om resultaten visar på tjänligt med anmärkning innebär det att halterna av de bakterier som mäts är något förhöjda även om det inte anses innebära någon risk för sjukdom i samband med bad.

Vid otjänligt prov finns det höga bakteriehalter i vattnet. Det kan till exempel bero på att det finns mycket fåglar i vattnet eller på skiftningar i vädret.

Vattenkvaliteten varierar alltid och varje enskild provtagning utgör endast ett stickprov. Om vattnet i ett prov bedöms som otjänligt görs ett nytt prov.

Vid otjänligt vatten avråder kommunen från bad. Vid avrådan publicerar kommunen information om detta på knivsta.se samt sätter upp skyltar vid det aktuella badet.

Se senaste badvattenproverna här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Algblomning

Algblomning uppstår när växtplankton, ofta cyanobakterier, växer snabbt på kort tid och samlas nära ytan. Algblomningar har olika färg och utseende beroende på mängd och art.

Vissa alger kan bilda ämnen som är giftiga för människor och djur.

Knivsta kommun provtar inte för algblomning. Anledningen är att algblomning kan uppstå fort - och försvinna lika snabbt. Läget kan förändras så hastigt att det är svårt att få en uppfattning om det finns alger genom att ta prover.

Vi ber dig vara uppmärksam och undvika att bada när vattnet visar tydliga tecken på algblomning.

Det är lättast att känna igen algblomning när den är kraftig och på väg att blomma färdigt, då kan det se ut som en tjock grön eller gulbrun massa i vattenytan. I början av algblomningen är det svårare att känna igen den. Då kan det se ut som lite grumligt vatten eller som ett blågrönt filter på vattenytan eller i strandkanten.

Ytvattnet färgas i olika nyanser av blågrönt eller brunt och kan fläckvis bli grynigt eller strimmigt och näst intill ogenomskinligt.

Allt grumligt vatten är dock inte algblomning.

Råd vid algblomning

  • Ha respekt för algblomning men var inte rädd. Välj i första hand badplatser med god vattenomsättning och utan tydliga tecken på algblomning.
  • Undvik att bada när vattnet visar tydliga tecken på algblomning.
  • Håll framför allt koll på barn och djur. Det är viktigt att de inte får i sig algblommande vatten.
  • Sök hjälp om någon visar tydliga sjukdomssymptom efter bad eller annan kontakt med algblommande vatten.

Läs på 1177.se om symptom vid kontakt med algblomning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Frågor och svar om badvatten

Vattenprover tas ungefär var fjärde vecka på kommunens badplatser under sommaren, enligt riktlinjerna för EU-badvatten från Havs- och vattenmyndigheten (direktiv 2006/7/EG, EU-badvatten). I Knivsta kommun är badsäsongen 21 juni – 20 augusti.

Proverna som tas är värden på E.coli, intestinala enterokocker och vattnets temperatur.

Vid provtagningstillfällena gör vi en bedömning av om det är algblomning i vattnet, men tar inga specifika prover för algblomning.

Läs mer om algblomning här

Badplatserna som kontrolleras i Knivsta kommun är Särstabadet, Brunnbybadet, Edabadet och Kungshamn-Morga.

När proverna analyserats av laboratoriet, bedöms badvattnet som tjänligt, tjänligt med anmärkning eller otjänligt som badvatten.

Om resultaten visar på tjänligt med anmärkning innebär det att halterna av de bakterier som mäts är något förhöjda även om det inte anses innebära någon risk för sjukdom i samband med bad.

Vid otjänligt prov finns det höga bakteriehalter i vattnet. Det kan till exempel bero på att det finns mycket fåglar i vattnet eller på skiftningar i vädret.

Tänk på att vattenkvaliteten alltid varierar och att varje enskild provtagning bara utgör ett stickprov. Om vattnet i ett prov bedöms som otjänligt görs ett nytt prov.

Vid otjänligt vatten avråder vi från bad. Vid avrådan publicerar vi information om detta på knivsta.se samt sätter upp skyltar vid det aktuella badet.

Algblomning uppstår när växtplankton, ofta cyanobakterier, växer snabbt på kort tid och samlas nära ytan. Algblomningar har olika färg och utseende beroende på mängd och art.

Vissa av algerna kan vara giftiga för människor och djur.

Det är lättast att känna igen algblomning när den är kraftig och på väg att blomma färdigt, då kan det se ut som en tjock grön eller gulbrun massa i vattenytan. I början av algblomningen är det svårare att känna igen den. Då kan det se ut som lite grumligt vatten eller som ett blågrönt filter på vattenytan eller i strandkanten.

Ytvattnet färgas i olika nyanser av blågrönt eller brunt och kan fläckvis bli grynigt eller strimmigt och näst intill ogenomskinligt.

Allt grumligt vatten är dock inte algblomning.

Läs mer om algblomning och hur du ska agera här

Algblomning kan uppstå fort - och försvinna lika snabbt. Läget kan förändras så hastigt att det är svårt att få en uppfattning om det finns alger genom att ta prover.

Vi tar därför inga särskilda prover för algblomning, utan ber allmänheten vara uppmärksam på tecken på algblomning, som grumligt vatten och blå/gröna toner i vattnet.

Vi ber dig undvika bad vid algblomning. Vissa alger kan bilda ämnen som är giftiga, framför allt för barn och hundar.

När det finns risk för algblomning informerar vi invånarna via knivsta.se och på sociala medier. Vi manar då till uppmärksamhet och till att undvika bad.

Läs mer om algblomning och hur du ska agera här

Läs mer

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 26 juli 2023