Du är på väg till Knivsta utvecklas - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Modersmålsundervisning

Studierna i modersmål syftar till att barnet ska utveckla förmågan att förstå och göra sig förstådd på sitt modersmål i olika sammanhang.

Varför ska du välja modersmålsundervisning?

Huvudansvaret för barnets kunskaper i modersmålet har du som förälder, men skolans undervisning är ett komplement. Förutom att stödja elevens utveckling mot aktiv tvåspråkighet ska eleven också få mer kunskaper om sin kulturella bakgrund.

Vem har rätt till modersmålsundervisning?

Elever ska erbjudas undervisning i modersmål om

  • en eller båda vårdnadshavarna har annat språk än svenska som modersmål
  • språket utgör elevens dagliga umgängesspråk i hemmet
  • eleven har grundläggande kunskaper i språket

Elever som har ett modersmål som hör till någon av de nationella minoriteterna har från den 1 juli 2015 en utökad rätt till modersmålsundervisning. Då har eleven rätt att få undervisning även om språket inte är det dagliga umgängesspråket i hemmet och om eleven saknar grundläggande kunskaper i språket.

Adopterade som har ett annat modersmål än svenska har också rätt till modersmålsundervisning.

Barn som går i förskoleklass har inte rätt till modersmålsundervisning.

Så här är modersmålsundervisningen i Knivsta kommun organiserad

Knivsta kommun anordnar modersmålsundervisning med hjälp av mångkulturella enheten BUF i Sigtuna kommun. Minst fem elever måste ha anmält sig till varje modersmål, och det måste finns en lämplig lärare som kan bedriva undervisningen.

Elever som har ett modersmål som hör till någon av de nationella minoriteterna har rätt till undervisning, även om det bara är en elev som ansökt om att läsa språket. Fortfarande måste det finnas en lämplig lärare som kan hålla i undervisningen.

Undervisningen förläggs till de skolor i Knivsta kommun där lämpliga grupper kan bildas. Om eleverna har ungefär samma ålder och språkkunskaper får de ut mest av undervisningen. Därför är det viktigt att undervisningsgrupperna är så homogena som möjligt.

Så här ansöker du för att få modersmålsundervisning

Antagning till undervisning sker vid terminsstart. Ansökan måste ha kommit till Knivsta kommun senast den 15 mars för kommande hösttermin och 15 oktober för kommande vårtermin.

För att anmäla ditt barn till modersmålsundervisning använder du i första hand den digitala e-tjänsten för detta. Du har inloggning högre upp på denna sida. Du kan även använda blanketten här nedanför. Om eleven inte ska fortsätta med modersmålsundervisningen måste du också göra en skriftlig avanmälan på blankett. Se nedan för blankett.

Läs mer om Modersmålsundervisning på Skolverkets hemsida via länken här nedanför.

E-tjänster och blanketter

Läs mer

Om modersmålsundervisning

  • Nationella minoritetsspråk är jiddisch, samiska, tornedalsfinska, romska och finska.
  • Du får betyg i modersmål från årskurs 6, precis som i andra ämnen.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 25 januari 2024