Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Knivsta familjecentral

- en mötesplats för blivande föräldrar och barnfamiljer

Familjecentralen erbjuder dig barnmorskemottagning, barnavårdscentral, öppen förskola, Svenska kyrkan, rådgivning och stöd från socialtjänsten samt andra vuxna och barn. Det är frivilligt, gratis och öppet för alla familjer att söka sig till de olika enheterna som utgör Knivsta familjecentral.

Samverkan för hälsa, utveckling och trygghet

Familjecentralen är en mötesplats för dig som har barn 0-6 år och för dig som är blivande förälder.

Vi finns till för att ge dig och ditt barn goda möjligheter till hälsa, utveckling och trygghet. Du erbjuds medicinskt, psykologiskt och socialt stöd samt någon att prata med om familjeliv och föräldrarollen.

Här arbetar fler olika yrkeskategorier tillsammans för dig och ditt barns bästa, så som barnmorska, barnhälsovårdssjuksköterska, förskollärare, diakon, socionom/familjebehandlare. Även läkare och psykolog finns att tillgå och andra yrkeskategorier.

Det går bra att fråga om det mesta - vi finns till som stöd för dig. Grundtanken med Knivsta familjecentral är att bättre utnyttja samhällets resurser för att ge fler barn en god start i livet.

Se filmer med tips och råd
Här kan du träffa Knivsta familjecentrals samverkanspartners diakon, tandhygienist och dietist och få tips och råd. Se våra filmer!
Öppna förskolan Fröhuset
Söker du en plats att vara på medan du är hemma med ditt/dina barn? Då är du välkommen till olika aktiviteter på Fröhuset!
Barnmorskemottagning
Barnmorskemottagningen erbjuder dig bland annat graviditetskontroller, förlossningskurser och föräldraförberedelsekurser.
Barnavårdscentral
På BVC kan du samtala med barnhälsovårdssjuksköterska, om ditt barn och familjens behov. Du kan få stöd och hjälp som förälder.
Föräldrastödsprogram
Knivsta kommun erbjuder dig att gå föräldraskapsstödsprogrammet COPE. Programmet är för dig som är förälder med barn 3-12 år. Om du har barn 13-19 år kan du gå COPE-tonår.
Social rådgivning och stöd
Behöver du någon att prata att med? Enheten för Råd och Stöd erbjuder samtalsstöd och hjälp till barn, ungdomar och vuxna - enskilt eller hela familjer.
Träffa diakon i Svenska kyrkan
Behöver du någon att prata med? Diakonin erbjuder dig kostnadsfria enskilda samtal om livet och familjesituationen.

Om Knivsta familjecentral

Uppdraget för verksamheten är att utifrån hela familjens livssituation främja en god hälsa hos barn och föräldrar genom att:

• finnas tillgänglig som nära mötesplats
• stärka det sociala nätverket runt barn och föräldrar
• skapa arbetsformer där föräldrar och barn är delaktiga
• erbjuda lättillgängligt stöd
• vara ett kunskaps- och informationscentrum
• utveckla god service

Genom familjecentralen byggs en struktur för att stärka kända friskfaktorer för de yngre barnen.

Vi som arbetar i familjecentralen och som besöker Fröhuset, arenan för samverkan i familjecentralen, är:

  • Barnmorskor
  • Barnhälsovårdssjuksköterskor
  • Förskollärare
  • Socionom/familjebehandlare
  • Diakon

Har du frågor?

Kontakta vår samordnare via e-post eller telefon.

E-post: carolin.angman@knivsta.se

Telefon: 018-34 70 00

Flödesschema över hur familjecentralen arbetar
Stöd och omsorg

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 27 oktober 2020