Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Boka lokal för skolpersonal

Text

Här kan du som jobbar i skola, förskola eller som fritidspersonal få information om hur du går tillväga för att boka kommunens lokaler, information om ishallsveckor och simhallsveckor samt övriga rutiner kring bokning.

Bokning av lokaler i kommunen

Vid bokning av kommunens lokaler behövs ett användarkonto i vårt bokningssystem E-serve.

Fyll i formuläret nedan. Var noga med att fylla i korrekta uppgifter för din verksamhet.

Ansökan om användarkonto Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Simhall Hälsohuset

I Hälsohusets simhall finner du en 25 meters bassäng med en vattentemperatur runt 28 grader. Djupet på den grunda delen mäter 83 centimeter och på den djupa delen 163 centimeter.

Vid bokning av simhallen finns möjlighet att låna utrustning för simundervisning så som; plattor, flytkorvar, rockringar och dykringar. Även livbojar och livräddningsdocka finns tillgängligt.

Trivselregler i simhallen Word, 13.6 kB.

I Hälsohusets simhall finns möjlighet för skolan att boka tider för idrottsundervisning. Här nedan kan du se vilka veckor din skola har blivit tilldelad. Grunden för fördelningen är baserad på skolornas elevantal. Idrottslärare på skolan lägger själva in de tider ni önskar ha under era tilldelade veckor i bokningssystemet E-seve.

Bokningar för vårterminen 2022 behöver vara inlagda i bokningssystemet senast den 17 december 2021. Därefter släpps obokade tider för ströbokning.

Tilldelade veckor Hälsohusets simhall Word, 15.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Vid behov av byte av simvecka, kontakta berörd idrottslärare. Kom även ihåg att ändra i bokningssystemet.

Vänligen observera att Hälsohuset håller en motionssimbana öppen för sina kunder under hela dagen samt att allmänt bad öppnar klockan 12.00. Detta innebär att ni kan behöva samsas om bassängen med Hälsohusets kunder.

Varje termin erbjuder Hälsohuset en möjlighet att boka extra simundervisning för elever som riskerar att inte uppnå kunskapskraven för simkunnighet. För mer information se kontaktuppgifter längst ner på sidan.

Som fritidsverksamhet finns möjlighet att boka ishall, simhall eller sporthall i mån av plats. Tider under skolloven släpps för bokning 3 veckor innan lovstart.

Vid bokning av simhallen delas bassängen med Hälsohusets övriga kunder.

Lokalhyra utgår enligt ordinarie prislista, taxa 2.

Ishall CIK

Ishallen ligger i Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK), på promenadavstånd från Knivsta tätort och tågstationen.

Hallen har sargmåtten 60 gånger 30 meter och är byggd enligt passivhustekniken, på betongpist. Det finns sex stycken omklädningsrum och en sittläktare med 300 platser.

Temperaturen vid läktaren ligger mellan 14 och 18 grader och temperaturen vid isen ligger mellan 4 och 8 grader.


Bilden föreställer ishallen i CIK

Här nedan kan du se vilka veckor din skola har blivit tilldelad. Grunden för fördelningen är baserad på skolornas elevantal. Under den vecka som är tilldelad er skola är tid inbokad i ishallen kl.09.00-13.00 måndag- torsdag. Vid önskemål om att tidigare- eller senarelägga er tid, kontakta bokningen så hjälper vi er att titta på om det är möjligt. Om bokade tider inte kommer att nyttjas behöver idrottslärare på skolan meddela detta till bokningsenheten, bokning@knivsta.se.

Tilldelade veckor ishall Word, 15.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Vid bokning i ishallen finns möjlighet att låna viss utrustning från fritidsbanken. Om önskemål finns om att äta medhavd matsäck, kontakta bokningsenheten för rekommendation av utrymme för detta. Se mailadress ovan.

Skolor och förskolor har möjlighet att få skridskor slipade för det rabatterade priset 40 kr/par.

På lediga tider har förskolan möjlighet att boka tider i ishallen kostnadsfritt. Max 3 tillfällen per termin. Därefter tillämpas ordinarie prislista, taxa 2. Tider under skolloven släpps för bokning 3 veckor innan lovstart.

Kontakta bokningen för mer information.

För fritids finns möjlighet att boka ishallen under skollov och i mån av plats.

Tider under skolloven släpps för bokning 3 veckor innan lovstart.

Lokalhyra utgår enligt ordinarie prislista, taxa 2.

Sporthallar

I kommunen finns fyra sporthallar, två fullstora hallar i Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK), en sporthall i Hälsohuset och ytterligare en fullstor hall i Alsike sporthall vid Alsike skola.

B-hallen i CIK

Som förskola finns möjlighet att boka en sporthall under skollov och i mån av plats. För återkommande tider, kontakta bokningsenheten.

Tider under skolloven släpps för bokning 3 veckor innan lovstart.

Lokalhyra utgår enligt ordinarie prislista, taxa 2.

För fritids finns möjlighet att boka en sporthall under skollov och i mån av plats. För återkommande tider, kontakta bokningsenheten.

Tider under skolloven släpps för bokning 3 veckor innan lovstart.

Lokalhyra utgår enligt ordinarie prislista, taxa 2.

Kontakta bokningen

Har du frågor eller behöver hjälp med e-tjänsten är du varmt välkommen att kontakta bokningsenheten. Ring 018-34 76 44 eller maila till:

frågor gällande lokalbokning: bokning@knivsta.se

frågor gällande simhall och simskola: simskola.halsohuset@knivsta.se

Uppleva och göra

Sidan uppdaterades: 11 januari 2022