Du är på väg till Knivsta utvecklas - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Pedagogiska priset

Utbildningsnämnden delar årligen ut kvalitetsstipendier för att lyfta fram duktiga pedagoger inom förskola och skola.

Varje stipendium uppgår till 10 000 kronor och delas ut till:

  • Årets prestation inom förskoleområdet
  • Årets prestation inom skolområdet

Vem kan nomineras?

Pedagogiska priset delas ut efter en nomineringsprocess. Anställda inom såväl kommunala som fristående förskolor och skolor kan premieras.. Det kan vara en person, ett arbetslag eller en verksamhet.

Vem kan nominera?

Elever, föräldrar och anställda inom skola och förskola kan nominera.

Nominering senast 15 juni

Nomineringarna ska vara registrator i Knivsta kommun tillhanda senast den 15 juni varje år.

Det är viktigt att du skriver namnet och funktion/arbetsplats på den/de du nominerar. Nomineringarna ska vara tydligt motiverade och kopplade till verksamhetens mål och resultat.Skriv även ditt eget namn, din adress, telefonnummer och e-postadress.

Du kan

  • använda blanketten
  • e-posta din nominering till knivsta@knivsta.se
  • skicka ett brev till Knivsta kommun, 741 75 Knivsta
  • lämna din nominering i Kontaktcenter Knivsta i Kommunhuset, Centralvägen 18.

Det är utbildningsnämnden arbetsutskott som fattar beslut om vilka som ska tilldelas stipendierna efter en beredning av förvaltningschef och utvecklingschef. Stipendierna delas ut under högtidliga former under tidig höst varje år.

Tidigare stipendiater

2023

Kristina Löf, lärare på Alsike skola, och Jennifer Faiz Saarinen, barnskötare på Piratskeppets förskola, är årets mottagare av Pedagogiska priset.

2022

2022 fick två pedagoger ta emot priset: Niina Kamppinen, förskollärare på Boängens förskola, samt Mia Philipsson, lågstadielärare på Lagga skola.

2021

2021 var det tre personer som fick Pedagogiska priset, nämligen Shokhan Abdulrahman Majid - förstelärare i matematik på Långhundra skola, Marie Norrbin - lärare på Högåsskolan i Knivsta samt Sanna Bjarnemo - förskollärare på Norrgårdens förskola.

2020

Inom skolan premierades Ängbyskolans pedagoger i förskoleklass; Hannah Sundström, Kerstin Kähkönen och Malin Elnerud, bland annat för ett "arbetssätt som är fyllt av strävan och engagemang för att ge varje barn de bästa möjligheterna för ett långt och nyfiket lärande."

Inom området förskola belönades Ballongens Montessoriförskola, bland annat för en "välkomnande atmosfär som uppmuntrar föräldrar att bidra och delta i verksamheten."

2019

Johanna Lindqvist, rektor på Thunmanskolan, premieras för sitt pedagogiska ledarskap, sin förankring i skolans uppdrag och sin förmåga att få personalen med sig i utvecklingsarbetet. Resultatet från Skolinspektionen under våren 2019 visar på utmärkt resultat och hög kvalitet. Beatrice Strandin, lärare på Högåsskolan, premieras då hon genom sina kreativa idéer och sitt nytänkande lyfter sina elever, samtidigt som hon stöttar sina kollegor. Till Årets Pedagog inom förskolan utses hela arbetslaget på Ekorrens Montessoriförskola. Tillsammans skapar de ett lyhört och lekfullt lärande för barnen. De är närvarande, engagerade och arbetar i ett lag.

2018

Emma Ronström, lärare på Lagga skola F- åk 3, premieras tillsammans med Sara Antell, pedagog på Naturskolan. Inom förskolan premieras Jessica Lindberg, pedagog på den fristående förskolan I Ur och Skur Villa Villekulla i Knivsta.

2017

Årets pedagog inom förskolan är Anna Franzén. Hon arbetar som pedagog på Skutans förskola. Årets pedagog inom skolan är Petra af Schmidt. Hon arbetar som pedagog på Högåsskolan.

2016

Förskolläraren Ulla Kaaki vid Tärnans förskola premieras då hon är en förskollärare som får alla, både barn och föräldrar, att känna sig sedda. Idrottsläraren Linda Kieback Sellberg vid Lagga skola är en lärare som har förmågan att anpassa undervisningen till alla elever, oavsett förmåga och förutsättningar. Även kökspersonalen på Brännkärrsskolan fick ett hedersomnämnande för sina fina insatser och personliga engagemang.

2015

Sofia Gembäck, lärare på Thunmanskolan, Katarina Bornestedt, lärare på Segerstaskolan, samt Maria Franzén, lärare på Högåsskolan, får pris för stort engagemang och pedagogisk skicklighet.

2014

Hanna Sundström, förskollärare på Citronens förskola, premieras bland annat för att hon utvecklar barnens lärande genom ett naturvetenskapligt synsätt Inom förskoleområdet. Anki Sundberg, lärare på Långhundra skola och en av kommunens två förstelärare, premieras då hon arbetar för skolutveckling i hela Knivsta kommun.

2013

Annica Norrsjö från Västra Ängby förskola premieras bland annat för att hon har ett professionellt sätt att möta barn, föräldrar och nya arbetskamrater. Hon tar ett stort ansvar för att både planera och genomföra verksamheten. Emma Holtari från Ängbyskolan får priset för en pedagogiskt genomtänkt undervisning som inspirerar elever.

2012

Cecilia Karlsson, lärare i Alsike skola, får priset för god pedagogisk insikt, stort engagemang och ett lösningsinriktat förhållningssätt. Annica Nilsson, rektor för Tallbackens och Tärnans förskolor, premieras för ett systematiskt, ödmjukt och moget ledarskap – alltid med barnen i fokus.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 22 november 2023