Du är på väg till Knivsta utvecklas - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Överklaga detaljplan

Anser du att samhällsutvecklingsnämndens eller kommunfullmäktiges beslut att anta, ändra eller upphäva en detaljplan eller områdesbestämmelse är fel har du möjlighet att överklaga detta. Läs mer om hur du gör detta nedan.

När kan du överklaga en detaljplan?

Anser du att samhällsutvecklingsnämndens eller kommunfullmäktiges beslut att anta, ändra eller upphäva en detaljplan eller områdesbestämmelse är fel har du möjlighet att överklaga detta. Detta måste du göra inom tre veckor från att protokollet anslås.

För att få rätten att överklaga kräver det att beslutet måste angå dig (den klagande) och ha gått dig emot.

För att få rätten att överklaga måste du ha yttrat dig tidigare under planprocessen, under samrådstiden eller granskninsgstiden, samt inte fått dina synpunkter tillgodosedda. Synpunkterna måste du ha lämnat in till kommunen skriftligen och det räcker med att du har yttrat dig under något av de tillfällen som givits, vid samråd eller granskning. Exempelvis har du lämnat in ett yttrande under samråd behöver du inte lämna in ett nytt yttrande under granskning för att få rätt att överklaga.

Ett överklagande om att anta, ändra eller upphäva en detaljplan ska ha inkommit till kommunen inom tre veckor från den dag då beslutet har tillkännagetts på kommunens anslagstavla.

Se kommunens digitala anslagstavla

Så här skickar du in ditt överklagande

När du skickar in ett överklagande attesterar du brevet till Mark- och Miljödomstolen, Nacka Tingsrätt men skickar det sedan direkt till kommunen. Detta för att vi på kommunen först behöver göra en rättidsprövning (vi prövar om överklagan har inkommit i rätt tid) och sedan kompletterar vi ditt överklagande med eventuella ytterligare överklaganden och handlingar. Allt material som inkommit skickar vi sedan vidare till Mark- och miljödomstolen.

Vad ska ditt överklagande innehålla?

I ditt överklagande ska du skriva vilket beslut du överklagar, hur du vill att beslutet ska ändras och varför du tycker att beslutet ska ändras. Du ska även skriva din adress och ditt telefonnummer samt bifoga eventuella handlingar eller annat du anser stöder din uppfattning.

Glöm inte att du måste underteckna skrivelsen.

Kort fakta om att överklaga en detaljplan

  • Enligt Förvaltningslagen (2017:900) 42 § är det den som beslutet angår, om det har gått emot honom eller henne som får överklaga ett beslut.
  • Plan- och bygglagen (2010:900) 13 kap 11 § kräver även att du har yttrat dig i antingen samrådet eller granskningen för den aktuella detaljplanen för att få rätt att överklaga beslutet om antagande.
  • Du måste skicka in ditt överklagande inom tre veckor från att protokollet anslås på kommunens anslagstavla.
  • Överklagandet attesterar du till Mark- och miljödomstolen, Nacka Tingsrätt men skickar direkt till kommunen.
  • Överklagandet ska innehålla vilket beslut du överklagar, hur du vill att beslutet ska ändras och varför du tycker det ska ändras. Samt eventuella handlingar eller annat som stöder din uppfattning.
  • Glöm inte att skriva din adress och telefonnummer i ditt överklagande.
  • Glöm inte heller att skriva under din överklagan.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 16 juni 2020