Du är på väg till Knivsta utvecklas - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Revision

De kommunala revisorerna granskar att kommunens verksamhet sköts ändamålsenligt och på ett ekonomiskt tillfredsställande sätt. Resultatet av av granskningarna presenteras i revisionsrapporter och skrivelser. Här kan du läsa mer om kommunal revision samt ta del av Knivsta kommuns revisionsrapporter och skrivelser.

Close-up Of Silver Pen Over Filled Checkboxes In Form

Den kommunala revisionen är ett demokratiskt kontrollinstrument för den kommunala verksamheten.

Kommunens revisorer är förtroendevalda. Knivsta kommunfullmäktige har gett dem uppdraget att granska kommunens verksamhet så att den sköts effektivt och säkert. De biträds av sakkunniga yrkesrevisorer. 

Revisorerna granskar inte myndighetsutövning mot enskild.

Den kommunala revisionen är oberoende. Revisorernas utförda granskningar redovisas i särskilda revisionsrapporter och skrivelser. Revisorerna lämnar sina rapporter till kommunfullmäktige.

Revisionens årliga granskningar

Revisorerna granskar årligen all verksamhet som bedrivs inom nämndernas områden och inom de kommunala bolagen. De ska också varje år bedöma om resultaten i delårsrapporten och årsredovisningen är förenliga med de mål kommunfullmäktige beslutat. När kommunfullmäktige beslutar att ge eller inte ge ansvarsfrihet för de förtroendevalda i nämnderna utgår man från revisionens förslag.

Särskilda granskningar

Utöver de granskningar som genomförs årligen väljer revisorerna ut olika specifika områden för så kallad särskild granskning inför varje år.

Se revisionsrapporter och skrivelser från Knivsta kommun

Här nedan hittar du skrivelser samt rapporter för genomförda revisionsgranskningar i Knivsta kommun för innevarande år och fyra år bakåt i tiden.

Vill du se revisionsrapporter och skrivelser från tidigare år? Kontakta kommunens diarium, e-post knivsta@knivsta.se, tel 018-34 70 00.

Läs mer

Fördjupad information om kommunal revision hos Sveriges kommuner och regioner (SKR) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 23 februari 2024