Du är på väg till Knivsta utvecklas - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Så utvecklar vi förskolan i Knivsta

Förskolorna i Knivsta kommun arbetar ständigt med att utvecklas och bli ännu bättre.

Fokus på läroplansuppdraget

I Knivsta utvecklar vi förskolan för att kunna lägga grunden till Sveriges framtid. Det gör vi genom att:

 • Ge våra barn en god grund att stå på när de går vidare i livet så att de kan påverka sin framtid och sina möjligheter till fortsatt utveckling.
 • Vi tror på ett rikt och kompetent barn med en stark vilja att lära tillsammans med andra. Vi ser förskolan som en demokratisk mötesplats där allas lika värde bekräftas, liksom insikten om att olikhet och mångfald berikar.
 • Om våra barn har med sig goda kunskaper, demokratiska värderingar, är trygga och har en positiv framtidssyn så kommer det och de att påverka framtidens samhälle. Framtidens samhälle kommer att förvaltas och utvecklas av våra barn.
 • Vår uppgift är att ge våra barn och elever de bästa förutsättningarna.
 • Förskoleverksamheten i Knivsta är för barn i åldern ett till fem år. Du kan välja förskola i kommunal eller fristående regi.
 • För barn upp till fem år finns också en öppen förskola.

Projekt

Inom de kommunala förskolorna i Knivsta har vi valt att ha ett extra fokus på att utvecklas än mer inom läroplansuppdraget. Vi fokuserar dessutom på följande gemensamma utvecklingssatsningar:

 • Ett projekterande arbetssätt

Barnen får möjlighet att vara i ett utforskande sammanhang kring ett gemensamt fokus. Barnen får prova hypoteser, stanna i processer och skapa förståelse tillsammans med andra. De får med sig förmågor som kommer att vara viktiga i en föränderlig framtid.

 • Pedagogisk dokumentation

Vårt pedagogiska arbetssätt är lyssnande, dokumentation och reflektion centrala begrepp. Detta gör vi genom den pedagogiska dokumentationen som är vårt verktyg för att synliggöra och förstå barnens lärande och för att kvalitetssäkra det uppdrag som finns i läroplanen för förskolan. Dokumentation sker på förskolorna samt direkt till vårdnadshavarna via UNIKUM.

 • Utveckling av pedagogiska miljöer

De pedagogiska miljöerna är i ständig förändring och utvecklas utifrån barnens tankar, nyfikenhet och frågor. Vårt mål är att den miljö barnen möter på våra förskolor är estetisk, utforskande och tillåtande. Vi ska i vår undervisning ge utrymme för utforskande, lärande, lek och fantasi vilket vi har möjlighet till när den pedagogiska miljön utgår från det pågående projekterandet

 • Språkutveckling

Via lek, berättande, bildskapande och med hjälp av ny teknik bygger förskolans pedagoger vidare på de kunskaper och erfarenheter som barnen redan har. De öppna även dörrar mot skriftspråkliga världar som många av barnen inte kommit i kontakt med.

 • Frisk i förskolan

Ett pågående samarbete med Region Uppsala i syfte att minska infektioner och antibiotikaresistens hos barn i förskolan.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 14 december 2023