Du är på väg till Knivsta utvecklas - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja våra e-tjänster

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Alkoholtillstånd

För att få servera alkoholhaltiga drycker behöver du oftast ett tillstånd från den kommun där serveringen ska ske. Servering av alkohol betyder att du säljer alkoholdrycker som ska drickas där du säljer dem.

 • Om du har restaurang, pub eller liknande behöver du ett stadigvarande serveringstillstånd.
 • Om du ska servera alkoholdrycker vid ett enstaka tillfälle kan du behöva ett tillfälligt serveringstillstånd.
 • Gäller det ett arrangemang som är öppet för alla ska du söka tillfälligt serveringstillstånd för allmänheten.
 •  

När du inte behöver tillstånd

Du behöver inte ha tillstånd för att servera alkohol om alla tre punkter nedan uppfylls. Serveringen sker:

 • under ett enstaka tillfälle för i förväg bestämda personer
 • utan vinstintresse och utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av dryckerna
 • i lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol- eller lättdrycker.

För att få servera alkohol till allmänheten och slutna sällskap måste du ha serveringstillstånd och följa reglerna för alkoholservering. De flesta regler gäller oavsett om du ska arrangera ett tillfälligt evenemang eller driver cateringföretag, restaurang eller liknande. Om reglerna skiljer sig mellan olika tillstånd står det angivet under respektive rubrik.

Inköp av alkoholdrycker

Du som har tillfälligt serveringstillstånd för slutet sällskap får bara servera alkohol som du köpt från Systembolaget. Om du har stadigvarande serveringstillstånd eller tillfälligt serveringstillstånd för allmänheten får du även köpa alkoholdrycker från godkända partihandlare.

Alternativa drycker

Det måste finnas flera olika lättdrycker till försäljning. Som lättdryck räknas dryck som är fri från alkohol eller innehåller högst 2,25 volymprocent alkohol.

Medförande och förvaring av alkoholdrycker

Det får inte finnas några andra alkoholdrycker på serveringsstället än de som du köpt in för serveringen. Gäster eller andra personer får alltså inte dricka alkoholdrycker som de har tagit med sig själva. De får heller inte ta med sig alkoholdrycker från serveringsstället.

Prissättning

Du får inte sälja alkoholdrycker till ett lägre pris än inköpspriset. Prissättningen får inte heller främja försäljning av drycker med högre alkoholhalt. Mängdrabatt och kombinationserbjudanden är inte tillåtna.

Påträngande servering

Du får inte övertala en gäst att köpa alkoholdrycker. Men serveringspersonalen får fråga om gästen önskar något ytterligare innan kassan stänger. Det är också tillåtet att rekommendera en särskild sorts vin till en viss maträtt och liknande om gästen frågar efter det.

Ingen alkohol till ungdomar eller påverkade personer

Ingen får servera alkoholdrycker till personer under 18 år. Den som serverar alkoholdrycker är skyldig att kontrollera att mottagaren är minst 18 år.

Det är inte heller tillåtet att servera alkoholdrycker till den som är märkbart berusad eller påverkad av narkotika.

Du som tillståndshavare och den som du har utsett till serveringsansvarig ska se till att ordning och nykterhet råder på serveringsstället.

Serveringsansvariga personer

Under hela tiden som alkoholdrycker serveras måste du som tillståndshavare eller den du utsett till serveringsansvarig vara på plats. Det är du som tillståndshavare eller serveringsansvarig som är ansvarig för att bestämmelserna i alkohollagen följs.

Serveringstid

Alkoholdrycker får bara serveras under den tid som framgår av serveringstillståndet. Serveringsstället ska vara utrymt senast 30 minuter efter serveringstidens slut.

Krav på servering av mat

Det måste finnas lagad eller på annat sätt tillredd mat tillgänglig för gästerna. Matkravet gäller alla tillstånd utom för provsmakning och pausservering.

Krav för stadigvarande serveringstillstånd

För att få servera alkohol till allmänheten på en restaurang eller liknande måste du kunna erbjuda dina gäster ett varierat utbud av mat under hela serveringstiden. Maten ska lagas eller på annat sätt tillredas i ditt kök. Efter klockan 23.00 får du minska utbudet till ett mindre antal enklare rätter.

Om du har festvåning och ska servera alkohol till slutna sällskap behöver inte maten vara lagad eller tillredd i den egna verksamhetens kök. Det går till exempel bra med festarrangörens eller ett cateringföretags kök. I övrigt gäller samma krav på mat som vid servering till allmänheten.

Det finns tre olika typer av stadigvarande serveringstillstånd.

Tillstånd för servering till allmänheten

Om du ska öppna en restaurang eller liknande och vill servera alkohol till gästerna ska du ansöka om tillstånd för servering till allmänheten.

Här kan du ansöka om stadigvarande serveringstillstånd Pdf, 517.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Här kan du lämna uppgifter om finansiering vid stadigvarande serveringstillstånd Pdf, 393.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Tillstånd för servering till slutet sällskap

Om du har en lokal som kan bokas av slutna sällskap eller som bara är tillgänglig för medlemmar i en förening eller liknande, kan du ansöka om tillstånd för servering av alkoholdrycker till slutet sällskap vid enstaka tillfälle/tidsperiod.

Här kan du ansöka om tillstånd för servering av slutet sällskap Pdf, 327.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Tillstånd för catering till slutna sällskap

Om du bedriver cateringverksamhet och vill servera alkohol kan du anmäla om stadigvarande serveringstillstånd för catering till slutna sällskap.

Här kan du anmäla lokal vid cateringverksamhet för slutet sällskap Pdf, 395.9 kB.

Här kan du anmäla lokal vid cateringverksamhet för slutet sällskap Pdf, 147.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Kryddning av spritdryck och anmälan av lokal

Om du vill krydda din egen spritdryck för att servera som snaps måste du anmäla det till miljöenheten. Kryddning av egen snaps är ett undantag från förbudet mot att blanda alkoholdryck i förväg på ett serveringsställe. Snaps ska främst ses som ett tillbehör vid till exempel julbord eller liknande arrangemang.

Här kan du anmäla lokal, kryddning av spritdryck och/eller provsmakning Pdf, 497.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Här kan du anmäla kryddning av spritdryck för servering som snaps Pdf, 893.5 kB.

Tillstånd för servering av alkoholdrycker till allmänheten vid enstaka tillfälle/tidsperiod

För att få sälja och servera alkohol vid ett arrangemang dit allmänheten får komma under en begränsad tid behöver du ett serveringstillstånd. Tillståndet kan avse en enstaka tidsperiod eller ett enstaka tillfälle.

Här kan du ansöka om tillstånd för servering av alkoholdrycker till allmänheten vid enstaka tillfälle eller tidsperiond Pdf, 376.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Regler för provsmakningen

Provsmakning innebär att du serverar små mängder av olika produkter för att ge deltagarna en uppfattning om kvalitet och smak. En provsmakning av alkoholdrycker som sker i enlighet med alkohollagens regler ska inte kunna leda till oordning och onykterhet. Vid provsmakning behöver du inte servera mat.

Här kan du anmäla om provsmakning av alkoholdrycker för tillståndshavare/tillverkare Pdf, 342.7 kB, öppnas i nytt fönster.

För att få sälja folköl krävs att butiken är godkänd som livsmedelslokal för hantering av matvaror. För servering av folköl gäller som krav att verksamheten bedrivs i en lokal som är godkänd av bygg- och miljönämnden som livsmedelslokal. Dessutom krävs det att mat serveras och att det finns lättdrycker. Om serveringstillstånd redan finns för verksamheten behöver servering av öl inte anmälas.

Regler för servering och försäljning av folköl

 • Den som säljer folköl har ett ansvar för att förvissa sig om att den som köper eller serveras ölen har fyllt 18 år.
 • Folköl får inte säljas eller serveras till någon som är märkbart påverkad av alkohol eller annat berusningsmedel.
 • Folköl får inte lämnas ut om det finns särskild anledning att anta att varan är avsedd att olovligen tillhandahållas någon.
 • Den som är anmälningsskyldig ska utöva egenkontroll över ölserveringen
 • Servering av öl får bara ske till den som har fyllt 18 år

Om reglerna inte följs får kommunen förbjuda ölförsäljningen i sex eller tolv månader. I speciella fall kan varning utdelas.

Här kan du anmäla försäljning och servering av folköl Pdf, 378.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Här finns egenkontrollprogrameet för dig som ska sälja folköl Pdf, 162.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Här kan du läsa mer om försäljning av folköl på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

När tillståndsenheten fått din ansökan blir den registrerad. Handläggaren kontrollerar att alla handlingar finns med och kontaktar dig om något saknas. När avgiftern är betald så börjar en handläggare arbeta med ditt ärende.

Ansök om stadigvarande serveringstillstånd

Normal handläggningstid för ett permanent serveringstillstånd är cirka åtta veckor, förutsatt att du skickar in de handlingar som kommunen begärt.

Ansök om tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten

Ansök om serveringstillstånd hos tillståndsenheten i god tid före evenemanget. Handläggningen tar cirka 6 veckor från det att ansökan är komplett och avgiften för ansökan är inbetald.

Ansök om tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap

Du måste söka tillstånd senast tio arbetsdagar innan serveringen.

Inbetalning

Ansökan börjar behandlas tidigast när prövningsavgiften är inbetald på Pg 25 17 37-3. Ange referens 9710 och att det gäller serveringstillstånd. När du skickar in en ansökan så tar vi ut en avgift för handläggningen, enligt taxa som är fastställd av kommunfullmäktige.

Kunskapsprovet

När du ansöker om tillstånd för servering eller för provsmakning av alkoholdrycker behöver du i de flesta fall skriva ett prov. Det är ett nationellt kunskapsprov om alkohollagen, som Folkhälsomyndigheten tagit fram. Syftet med provet är att du ska visa att du har de kunskaper som krävs för att på ett säkert sätt hantera alkoholserveringen.

Andra myndigheter yttrar sig

När din ansökan är komplett gör tillståndsenheten en lämplighetsprövning, bland annat tar enheten in information från andra myndigheter. Myndigheterna behöver oftast 2–3 veckor på sig att svara.

 • Polisen svarar på om det finns några anmärkningar på det sökande bolaget eller de personer som bedöms ha betydande inflytande i serveringsrörelsen, till exempel om någon har begått något brott. Polisen yttrar sig även om eventuell risk för besvär på grund av serveringsställets läge och om den sökta serveringstiden.
 • Brandförsvaret svarar på om restaurangen är lämplig för den verksamhet du tänker ha i lokalerna ur brandssäkerhetssynpunkt.
 • Skatteverket ger information om hur den ekonomiska situationen är för det sökande bolaget och de personer som bedöms ha betydande inflytande i serveringsrörelsen. En sökande ska till exempel inte ha stora skatteskulder.
 • Kronofogden ger information om det sökande bolaget eller de personer som kommer ha betydande inflytande i serveringsrörelsen har skatteskulder.
 • Miljöenheten bedömer om det är lämpligt med serveringsverksamhet i restaurangen med tanke på om grannar kan bli störda.

Svaren samlas i en utredning

När alla myndigheter har svarat sammanställer miljöenheten svaren i en utredning. Har det inte kommit fram något negativt får du vanligtvis serveringstillståndet inom någon vecka. Är det några tveksamheter som framkommer kontaktar handläggaren dig så snart som möjligt. Du får då mer information om den fortsatta handläggningen av ärendet.

Det finns tillfällen då du kan behöva anmäla nyheter eller förändringar i ditt serveringstillstånd. Det kan till exempel vara när du har nya serveringsansvariga på restaurangen eller nya ägare i din verksamhet.

Ändrade ägarförhållanden

Om det sker större förändringar i ditt bolag eller din förening ska du anmäla det till miljöenheten. Det är ett krav enligt alkohollagen att du ska anmäla förändringar och det är viktigt för att vi ska kunna ha aktuella uppgifter om alla tillståndshavare i kommunen. Det kostar inget att anmäla ändrade styrelse- eller ägarförhållanden. Kontakta miljöenheten om du är osäker på vad du behöver anmäla.
Här är några exempel på förändringar som du ska anmäla:
• En delägare eller ledamot lämnar bolaget/föreningen.
• En delägare eller ledamot går in i bolaget/föreningen.
• Någon får firmateckningsrätt.
• Någon blir av med sin firmateckningsrätt.
• Föreningens utsedda alkoholansvarige byts ut.

Här kan du anmäla om ändrade ägarförhållanden Pdf, 376.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Serveringsansvariga personer

Det ska alltid finnas en person på plats i restaurangen som ansvarar för alkoholserveringen. Om tillståndshavaren själv inte är på plats ska det finnas en anmäld serveringsansvarig. Se till att din lista över serveringsansvariga alltid är uppdaterad hos miljöenheten. En serveringsansvarig person ska kunna sköta alkoholserveringen och vara ett stöd för övrig personal. Personen ska också kunna ha kontakt med bland annat miljöenheten vid tillsynsbesök.

Här kan du anmäla serveringsansvariga personer Pdf, 435.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Ombyggnation

Om du bygger om restauranglokalen kan det vara nödvändigt att kontakta miljöenheten. Om ombyggnationen gör att serveringsytan blir större krävs det ofta en ansökan om ändrat serveringstillstånd. Om serveringsytan ändras på annat sätt är det ändå viktigt att kontakta miljöenheten eftersom vissa förändringar kan ha betydelse för tillståndet och miljöenhetens tillsyn.

Här kan du ansöka om ändring i ditt stadigvarande serveringstillstånd Pdf, 403.6 kB, öppnas i nytt fönster.

När du ansöker om tillstånd för servering eller för provsmakning av alkoholdrycker behöver du i de flesta fall skriva ett prov. Det är ett nationellt kunskapsprov om alkohollagen, som Folkhälsomyndigheten tagit fram. Syftet med provet är att du ska visa att du har de kunskaper som krävs för att på ett säkert sätt hantera alkoholserveringen.

Även om du tidigare har gjort något liknande prov i samband med en restauratörsutbildning måste du göra det nationella kunskapsprovet.

Så här går det till med provet

 • Anmäl dig till ett provtillfälle. Anmälan görs till miljöenheten via mejl miljoenheten@knivsta.se Ange namn och personnummer.
 • Du ska kunna legitimera dig. Provet är personligt och du kan inte skicka någon annan i ditt ställe.
 • Du har normalt 90 minuter på dig att göra provet.
 • Du kan få göra provet muntligt, till exempel tillsammans med en tolk och har då 120 minuter på dig. Tala om när du anmäler dig om du vill göra provet muntligt.
 • Du måste ha minst 75 procent rätt på frågorna inom provets alla fyra områden för att bli godkänd. Om du inte blir godkänd första gången har du rätt att göra om provet högst två gånger.
 • Hjälpmedel är inte tillåtna.
 • Du får inte skriva av eller fotografera provet.
 • En provvakt kommer att sitta med dig vid provtillfället.

Här kan du förbereda dig inför provet

Kunskapsprov om alkohollagstiftningen hos Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

I de här fallen behöver du inte skriva kunskapsprovet

 • Du har tidigare skrivit provet och har ett tillstånd som minst motsvarar den aktuella ansökan.
 • Du har inget serveringstillstånd idag, men skrev för högst tre år sedan ett godkänt prov som minst motsvarar den aktuella ansökan.
 • Du har inte skrivit provet, men har serveringstillstånd i Knivsta kommun som minst motsvarar den aktuella ansökan. Det ska inte heller finnas någon anledning att ifrågasätta dina kunskaper.
 • Du har inte skrivit provet, men har serveringstillstånd i en annan kommun som minst motsvarar den aktuella ansökan. Du kan dokumentera flera års erfarenhet av alkoholservering utan anmärkningar.

Om du söker ett tillfälligt serveringstillstånd till ett slutet sällskap kan du i vissa fall slippa göra kunskapsprovet.


Tillsammans med beslutet får du också en restaurangrapport som avser den period som du haft tillstånd under innevarande år. Du ska fylla i rapporten även om du inte har haft någon försäljning. Dessa uppgifter används för tillsyn, uppföljning och statistikbearbetning.

Vid en digital ansökan (via e-post) om upphörande så skickas en länk med lösenord till er för åtkomst till folkhälsomyndighetens webbplats och för att på detta sätt få åtkomst till restaurangrapporten. Notera att länk och lösenord skickas efter vi har mottagit er ifyllda blankett för upphörande via e-post.

 

E-tjänster och blanketter

OBS! Alla Bifogade handlingar till ansökan/anmälan bör vara i pdf-format.

Ansökningar och anmälningar skickas in till miljoenheten@knivsta.se

Taxor och avgifter

Läs mer

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 25 juni 2024