Du är på väg till Knivsta utvecklas - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Trädgårdsavfall

Du kan lämna ditt trädgårdsavfall, som till exempel kvistar, löv, grenar och julgranar, på Knivsta kretsloppspark. Du kan också kompostera avfallet på din egen tomt. Här kan du läsa mer om hur du tar hand om ditt trädgårdsavfall.

Återvinna trädgårdsavfall

Trädgårdsavfall räknas till bioavfall och ska sorteras ut och därefter återvinnas eller komposteras. Till trädgårdsavfall räknas till exempel kvistar, löv, grenar och julgranar. Brädor och annat avfall från ett projekt på ditt hus (bygg- och rivningsavfall) ingår inte som trädgårdsavfall.

Du kan lämna ditt trädgårdsavfall på Knivsta kretsloppspark.

Läs mer om Knivsta kommuns kretsloppspark och öppettider

Läs om bygg- och rivningsavfall från privatpersoner

Elda trädgårdsavfall

Just nu pågår en diskussion om eldning av trädgårdsavfall på egen tomt. En ny lagstiftning från EU, vars syfte är att öka återvinningen av material, anger förbud mot att elda trädgårdsavfall.

Knivsta kommun följer utvecklingen av hur lagstiftningen ska tolkas och avvaktar i nuläget med att justera kommunens föreskrifter.

Tills vidare gäller därför det som står i de lokala miljö- och hälsoskyddsföreskrifterna för Knivsta kommun. Det innebär att eldning av trädgårdsavfall i detaljplanerat område är fortsatt förbjudet under tiden 1 april till 30 september, med undantag för den 30 april.

Eldning är generellt endast tillåten om den kan ske utan att väsentlig olägenhet uppstår för människors hälsa och inte strider mot brandrisknivån eller renhållningsordningen.

Elda avfall som inte är trädgårdsavfall är förbjudet om det inte godkänts av en myndighetsnämnd eller motsvarande. Det gäller såväl hushåll som verksamhetsutövare.

Läs mer om eldning utomhus i Knivsta kommun

Lokala miljö- och hälsoskyddsföreskrifter för Knivsta kommun Pdf, 4.6 MB.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 27 juni 2024