Du är på väg till Knivsta utvecklas - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Skyltar, vägvisning

Vad gäller vid skyltning? Här har vi samlat en del skyltinformation.

Det är Trafikverket som ansvarar för de skyltar som finns längs med våra riksvägar, till exempel de blå bynamnsskyltarna och de gula gårdsnamnsskyltarna.

Om namnet är fel, det saknas skylt eller skylten är felplacerad bör man rapportera det till Trafikverket.

Skylt till enstaka hus eller grupper av hus

Det är värdefullt för många att adressen skyltas på ett bra sätt, till exempel för räddningstjänst, taxi och naturligtvis för besökare. Fastighetsägaren ansvarar själv för att adressen är väl synlig. Kostnaden för skyltar vilar på den boende, exempelvis en adressnummerskylt som är väl synlig på fasaden.

Bynamnsskylt

Det är även värdefullt om fastighetsägare, kanske gemensamt med grannar, skyltar upp bynamn/gatunamn (vita skyltar med svart text). Skyltarna bör vara utformade på så sätt att bynamnet/vägnamnet anges tillsammans med berörda nummer.

Visnings- och nummerskylt placeras vid infarten eller vägkorsning till fastigheten. Placeringen av stolpen får inte försvåra för väghållarens underhållsarbete, till exempel vid snöröjning, dikning eller slåtter, utan bör placeras 0,5 – 1 m utanför vägområdet. Mer information om lämplig placering kan man i många fall få av Trafikverket eller berörd vägförening.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 17 juni 2020