Du är på väg till Knivsta utvecklas - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Din väg till nytt avlopp

Så här ser processen ut för dig som ska ansöka om enskilt avlopp.

Så här gör du

1. Kontakta en entreprenör

Kontakta en konsult eller en erfaren entreprenör som kan hjälpa dig att välja avloppslösning och ta fram ett underlag för din ansökan.

Exempel på konsulter finns på avloppsguiden.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2. Välj typ av anläggning

Tomtstorlek, markförhållanden, reningskrav på platsen och dricksvattenbrunnars placering kan påverka ditt val.

Jämnför avloppsteknik på avloppsguiden.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

3. Kontakta grannarna

Om du söker tillstånd för att bygga en avloppsanläggning behöver du uppgifter om alla närliggande dricksvattenbrunnar, avlopp och energibrunnar (berg- eller jordvärme). Kontakta grannar och be om uppgifterna innan du lämnar in din ansökan.

4. Ta fram beskrivning och situationsplan

Om du söker tillstånd eller ska göra en anmälan för enskilt avlopp ska du bifoga en beskrivning av din planerade avloppsanläggning och en situationsplan. Din situationsplan ska innehålla uppgifter om:

 • fastighetsgränser
 • befintliga och planerade byggnader
 • placering av avloppsanläggning eller sluten tank
 • utsläppspunkt (för markbädd eller minireningsverk)
 • plats för slamtömning
 • vattentäkter inom 100 meter och energibrunnar inom 50 meter från den planerade anläggningen
 • närliggande avloppsanläggningar inom 50 meter
 • marklutning
 • läget för provgrop
 • diken och vattendrag
 • fornminnen.

5. Gräv en provgrop

Om du ska anlägga en markbaserad avloppslösning (till exempel markbädd, infiltration eller efterpolering) ska du gräva minst en 2,5 meter djup provgrop som handläggare kan besiktiga. I vissa fall behöver du också göra en jordanalys.

6. Ta jordprov (vid infiltration)

För att bedöma vilken typ av avloppsanläggning som lämpar sig behöver du undersöka marken och vattennivåerna på din fastighet. Ta jordprov för att kontrollera markens genomsläpplighet om du ska anlägga avlopp som bygger på infiltration. Skicka prover för siktanalys eller be din entreprenör hjälpa dig med provtagning. Bifoga resultatet i din ansökan.

Här kan du läsa om jordprov och siktanalys på avloppsguiden.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

7. Skicka in din ansökan

När du har gjort ovanstående steg skickar du in din ansökan till knivsta@knivsta.se. Om du inte har möjlighet att skicka e-post kan du istället sända ansökan per brev till Knivsta kommun, 741 75 Knivsta.

Vad händer efter du har lämnat in din ansökan?

 • Invänta beslut: Miljöenheten behandlar din ansökan eller anmälan. En handläggare kontaktar dig så snart de börjar arbeta med ditt ärende. Om din ansökan inte är komplett blir handläggningstiden längre. Innan beslut fattas i ärendet kommer en miljöinspektör att utföra ett platsbesök på din fastighet när provgropen är grävd. Observera att du måste vänta tills du fått ett skriftligt beslut innan du börjar bygga avloppsanläggningen.
 • Bygg avloppsanläggningen: När du fått ett skriftligt beslut kan entreprenören du anlitat börja bygga anläggningen. Det är viktigt att du bygger i enlighet med beslutet och fotograferar anläggningen under arbetets gång. Tillståndet förfaller om arbetet med avloppsanläggningen inte har påbörjats inom två år och om anläggningen inte färdigställts inom fem år.

När anläggning är klar

 1. Skicka in intyg och foton: Tillsammans med beslutet om enskilt avlopp får du också ett utförandeintyg som entreprenören ska fylla i. Det gäller för alla typer av avloppsanläggningar – även sluten tank och minireningsverk. Tillsammans med intyget ska entreprenören skicka in foton som tydligt visar hur anläggningen är byggd och att tillståndet har följts.OBS! Alla Bifogade handlingar bör vara i pdf-format och skickas in till miljoenheten@knivsta.se

Taxor och avgifter

E-tjänster och blanketter

OBS! Alla Bifogade handlingar till ansökan/anmälan bör vara i pdf-format.

Ansökningar och anmälningar skickas in till miljoenheten@knivsta.se

Läs mer

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 5 mars 2024