Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Förtroendevalda revisorer

Kommunfullmäktige utser fem förtroendevalda revisorer för att granska kommunens verksamhet.

Revisionens uppgifter

Kommunfullmäktige utser fem förtroendevalda revisorer för att granska kommunens verksamhet.

Ordförandeposten tillhör oppositionen och varje revisor utför sitt uppdrag självständigt.

För att genomföra granskningen tar revisorerna hjälp av en revisionsbyrå.

Varje år granskar revisorerna all verksamhet som bedrivs inom nämndernas områden och inom de kommunala bolagen. De ska också varje år bedöma om resultaten i delårsrapporten och årsredovisningen är förenliga med de mål kommunfullmäktige beslutat. När kommunfullmäktige beslutar att ge eller inte ge ansvarsfrihet för de förtroendevalda i nämnderna utgår man från revisionens förslag.

Revisorernas granskar inte myndighetsutövning mot enskild.

Revisorerna lämnar sina rapporter till kommunfullmäktige.

Valda revisorer

Ronny Hellström (SD) ordförande

Erik Weiman (M) vice ordförande

Birger Eriksson (KNU)

Johan Jansson (V)

Richard Culander (KD)

Politik och organisation

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 30 november 2020