Du är på väg till Knivsta utvecklas - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Avgift

Om du vill ha kopior på handlingar har kommunfullmäktige beslutat om en avgift.

Kostnad för kopior av allmänna handlingar

Avgifter gäller för utlämnande av kopior av allmänna handlingar inom Knivsta kommun. Avgiften beslutades av kommunfullmäktige den 10 februari 2016, § 20.

Avgiften

Papperskopior

Avgift tas ut om handlingen omfattar 10 sidor eller mer. De första 9 sidorna är gratis, se nedanstående tabell för mer än 9 kopior.
Avgiften gäller per sida, inte papper. Ett papper med dubbelsidig text blir 2 sidor.

CD/DVD

Om handlingarna lämnas ut på CD/DVD eller USB-minne tas avgift för CD/DVD eller USB.

Ljud- eller bildfiler på CD/DVD

För kopior av ljudinspelningar samt ljud- och bildinspelningar som lämnas ut på CD eller DVD tas en avgift ut på 120 kronor.

Porto

Eventuell kostnad för porto och postförskott tillkommer.

Kostnad för kopior av allmänna handlingar


Pappersstorlek

Svartvit

Färg

Övrigt

Sida 1-9

Alla

0 kr

0 kr

-

Sida 10

Alla

50 kr

50 kr

-

Sida 11 -

A1 kostnad för ark 1

12 kr

24 kr

-

Sida 11 -

A2

6 kr

12 kr

-

Sida 11 -

A3

4 kr

8 kr

-

Sida 11 -

A4

2 kr

4 kr

-

Avskrift av allmän handing eller utskrift av ljudinspelning

Papperskopieavgift enligt ovan125 kr per påbörjad fjärdedels arbetstimme

Handling på USB-minne
50 kr

Handling CD/DVD
50 kr

Ljud- eller bildfil på CD/DVD
120 kr

Portokostnad
Vid vikt högre än 50 g

Postförskottsavgift
Enligt PostNords taxa

Kopior med kopieringskort

A3 och A4

3 kr


Kostnaden blir lägre vid fler kopior än en

Varför kostar det?

Avgiften för kopior ska täcka kostnader för kopiering, material, eventuell bearbetning och expediering; däremot inte kostnader för den tid som behövs för att ta fram uppgifterna.

Kommunen får besluta om undantag från avgift om det finns särskilda skäl.
Särskilda skäl för att frångå regeln om avgiftsfrihet för beställning av färre än 10 sidor kan till exempel vara återkommande småbeställningar som lämpligen hade kunnat göras i ett sammanhang, eller att flera personer systematiskt beställer färre än 10 sidor var, för att undkomma avgift. Vid varje beställning kan i ett sådant fall 50 kronor tas ut redan från och med den första sidan till och med den tionde sidan och därefter enligt tabell.

Kommunen tar inte betalt för den arbetstid det tar att leta fram handlingen, sekretessgranska den och maskera hemliga delar av den eller den tid det tar att återställa handlingen efter utlämnandet.

Ett undantag är begäran om avskrift av en allmän handling eller en utskrift av en upptagning på ljudband. Då kan kommunen ta betalt för den arbetstid som krävs för att göra avskriften eller utskriften.

Hur får jag handlingen?

Kopior av handlingar kan levereras på olika sätt. Vanligtvis skickas handlingarna mot postförskott, men ibland faktureras avgiften.

I de allra flesta fall finns det möjlighet att besöka kommunen och ta del av allmänna handlingar avgiftsfritt. Handlingarna kan också skickas med e-post, då är det gratis.

Om man hellre vill åka till myndigheten för att läsa på plats tar kommunen inte betalt för att plocka fram handlingarna. Det kan hända att kommunen måste göra en kopia av en handling även om du begär att få ta del av handlingen på plats. Originalhandlingen är kanske ömtålig eller så behöver myndighetens tjänstemän ha tillgång till originalhandlingen i sitt arbete. Det finns med andra ord “betydande hinder” för att lämna ut originalhandlingen “på stället” (se tryckfrihetsförordningen 2:2, 2 st). I dessa fall har man rätt att kostnadsfritt ta del av kopior av handlingarna på plats hos kommunen men inte ta med dem hem (offentlighetsprincipen).

Kommunen tar inte heller ut avgift i de fall då en handling inte kan lämnas ut i original därför att den innehåller hemliga uppgifter som måste maskas/täckas över.

Överklaga

Om du anser att avgiften som kommunen tagit inte stämmer eller är oskälig ska du begära ett skriftligt beslut om avgiften.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 25 mars 2024