Du är på väg till Knivsta utvecklas - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Säker surf i Knivstas skolor

Utbildningsnämnden i Knivsta kommun har beslutat att ge förvaltningen i uppdrag att införskaffa ett kompletterande skydd, ett så kallat URL-filter, till det trådlösa nätverket inom utbildningskontorets verksamheter.

Varför kan inte eleverna surfa som de vill i förskolan och skolan?

Syftet är att hindra datoranvändare inom utbildningskontorets verksamheter från att besöka webbsidor. Det handlar om sidor som man bedömer är olämpliga när det gäller innehåll. De är heller inte förenliga med skolans grundläggande värderingar.

Ett datorprogram som filtrerar vissa url:er har installerats i det trådlösa nätverket. Det kan handla om pornografi, våld, droger, hatpropaganda eller piratkopiering.

Fortsatt viktigt att samtala om risker på nätet

Ett införande av ett filterprogram ersätter självklart inte skolans ansvar för att utbilda barn och unga till att bli ansvarsfulla internetanvändare. Det är av största vikt att det kontinuerligt pågår ett samtal inom alla verksamheter kring internet och dess för- och nackdelar. Alla vuxna behöver vara engagerade i att systematiskt öka kunskapen och förståelsen för hur vi bäst skyddar unga från risker på nätet och sedan agerar utifrån denna kunskap. Ett sätt att utveckla motståndskraft är att använda nätet mycket och att ha tillgång till trygga och engagerade vuxna.

Filterprogrammet kommer dock inte hindra elever från att nå innehållet med hjälp av sina mobiltelefoner om de är uppkopplade via sitt privata mobila nätverk, men det kommer att gälla om de är uppkopplade via skolans wifi/Knifi.

Läs mer

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 16 juni 2020