Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Hjälpmedel

Om du drabbas av sjukdom eller skada kan du få hjälpmedel.

Hjälpmedel som förskrivs i kommunen är till för att tillgodose grundläggande behov för att klara vardagsaktiviteter som att klä dig, sköta din hygien, förflytta dig och att planera och strukturera din vardag.

Exempel på kommunens hjälpmedel är rollator, rullstol, förhöjning till toalettstol, bad och duschstol och minnesstöd.

Kommunens ansvar

Kommunen ansvarar för att låna ut hjälpmedel till kommuninvånare som är 21 år och äldre med rörelsehinder eller kognitiv funktionsnedsättning.

Hjälpmedelsförskrivning är en del av hälso- och sjukvården och ingår i verksamheten hemsjukvård och rehabilitering.

Vad är ett hjälpmedel?

Hjälpmedel kan användas för att kompensera nedsatta funktioner. Hjälpmedel är till för att tillgodose grundläggande personliga behov som att förflytta sig, klä sig, sköta sin hygien och få stöd med minne och struktur

Vart vänder jag mig för att få hjälpmedel?

För att få låna ett hjälpmedel behöver du kontakta en behörig förskrivare. Förskrivare av hjälpmedel är arbetsterapeut eller sjukgymnast/fysioterapeut i kommunen.

Du vänder dig till kontaktcenter, telefon 018-34 70 00.

Taxor och avgifter

Läs mer om bedömning och utprovning av hjälpmedel

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 26 juli 2023