Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

COPE föräldrastödsprogram

Utöver att det ger mycket glädje att vara förälder kan man ibland behöva stöd och ny inspiration i sin föräldraroll. I Knivsta kommun erbjuds föräldrar att gå COPE kostnadsfritt. Tillsammans med andra föräldrar får du möjlighet att utbyta erfarenheter och lära dig strategier för att hantera vardagen på ett smidigare sätt.

Anmäl intresse för COPE hösten 2024 - för föräldrar med tonåringar

Nu under våren pågår en COPE-kurs för föräldrar med barn 3-12 år. Under hösten 2024 arrangeras COPE Tonår. Till nästa vår igen, våren 2025, kommer nästa kurs för föräldrar med yngre barn.

Kursledare:
Åskar Andersson, familjebehandlare, Råd och stöd
Mattias Wahlbeck, familjebehandlare, Råd och stöd

Vill du anmäla intresse för höstens COPE tonår? Anmäl dig via vårt formulär

Om COPE – The Community Parent Education Program

Det ger mycket glädje att vara förälder. Men ibland kan man behöva stöd och ny inspiration i sin föräldraroll. I Knivsta kommun erbjuds alla föräldrar att gå COPE. Tillsammans med andra föräldrar får du möjlighet att utbyta erfarenheter och med vägledning av kursledare lär du dig strategier för att hantera vardagen på ett smidigare sätt.

Det finns två kurser:

  • COPE 3-12 år.
  • COPE tonår.

Kursen är kostnadsfri.

I vår arrangeras en COPE-kurs för föräldrar med barn 3-12 år. Under hösten 2024 arrangeras COPE tonår.

Genom COPE föräldrautbildning får du verktyg för att bättre förstå och hantera ditt barns beteende. Utbildningen utgår från konkreta situationer som alla kan känna igen sig i. Utbildningen består av cirka 8 träffar.

De första tillfällena skapar en grund som hela kursen vilar på. Strategierna i kursen bygger på varandra och vid varje tillfälle presenteras en ny strategi. Vi har diskussioner utifrån filmklipp och kommer fram till lösningar tillsammans.

COPE Föräldrastödsprogram

COPE-programmet har utarbetats i Kanada av professor Charles Cunningham vid McMaster University, Hamilton.

Programmet är evidensbaserat och har fått stor spridning i Sverige inom framför allt förskola, skola/elevhälsa och socialtjänst, men även inom landstingsverksamheter så som BUP och barnhabilitering.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 12 april 2024