Du är på väg till Knivsta utvecklas - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Folkhälsoarbete

Folkhälsa är det allmänna hälsotillståndet i en befolkning, till exempel i Knivsta kommun. Mål för folkhälsoarbetet är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen.

Folkhälsa

Folkhälsa är det allmänna hälsotillståndet i en befolkning. Det kan vara hälsotillståndet i befolkningen nationellt, i Uppsala län eller i Knivsta kommun. Folkhälsoarbete utgår från de faktorer i samhället och i människors levnadsvillkor som bidrar till hälsa eller ohälsa. Dessa faktorer kan delas in i:

  • Skyddsfaktorer - Bidrar till hälsa genom att öka en persons motståndskraft och kan förhindra eller dämpa effekten av riskfaktorer.
  • Riskfaktorer - Vissa omständigheter eller händelser som ökar sannolikheten för att utveckla ohälsa eller problembeteenden.

Mål för folkhälsoarbetet

Övergripande mål för folkhälsoarbetet nationellt är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation.

De åtta målområdena för folkhälsa syftar till att tydliggöra vilka faktorer som är avgörande för att uppnå en god och jämlik hälsa i hela befolkningen:

1. Det tidiga livets villkor
2. Kunskaper, kompetenser och utbildning
3. Arbete, arbetsförhållanden och arbetsmiljö
4. Inkomster och försörjningsmöjligheter
5. Boende och närmiljö
6. Levnadsvanor
7. Kontroll, inflytande och delaktighet
8. En jämlik och hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Liv och hälsa i Knivsta kommun

De två befolkningsundersökningen Liv och hälsa och Liv och hälsa ung ställer frågor om befolkningens livsvillkor, levnadsvanor och hälsa.

Liv och hälsa genomförs i den vuxna befolkningen (18-70+ år) i samarbete med Region Uppsala och Sörmlands, Västmanlands, Värmlands och Örebro län. Undersökningen har genomförts år 2000, 2004, 2008, 2012, 2017 samt 2022.

Liv och hälsa ung genomförs i årskurs 7, 9 och årskurs 2 på gymnasiet i samarbete med Region Uppsala och Uppsala läns åtta kommuner, inklusive Knivsta kommun. Undersökningen genomförs vartannant år.

Liv och hälsa 2017

Hälsan i Uppsala län är generellt god men varierar beroende på hur människors tillvaro ser ut. Den som har ett arbete, längre utbildning och god ekonomi har generellt bättre hälsa än arbetslösa och personer med ekonomiska svårigheter. I Knivsta kommun bedömer 75 procent av befolkningen att deras hälsa är god, motsvarande siffra i Uppsala kommun är 76 procent.

Liv och hälsa ung 2021

I Knivsta kommun svarar 71 procent av ungdomar i årskurs 7, 9 och 2 på gymnasiet att deras hälsa är bra eller mycket bra. Motsvarande siffra för hela Uppsala län är 69 procent.

En högre andel pojkar uppger att de mår bra eller mycket bra jämfört med flickor.

Läs mer

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 7 december 2023