Coronaviruset och covid-19:
För att förhindra smittspridning råder skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd som vi alla behöver följa. Läs mer om coronaviruset och covid-19

Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja våra e-tjänster

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Näringsliv i Knivsta

Välkommen till kommunens webbplats för företagare och näringsliv!

Knivsta är en av Sveriges snabbast växande kommuner och har ett levande, expansivt näringsliv. På kommunens näringslivswebb hittar du allt du behöver för att starta och driva företag i Knivsta - från information om mark och lokaler till upphandlingar och företagarnätverk.

Välkommen!

Aktuellt

Politik och organisation

Corona: Kommunens information till företagare i Knivsta

Pandemin påverkar många företagare. Knivsta kommun har tagit fram åtgärder för att mildra konsekvenserna. Här ser du åtgärder, stöd och aktuella riktlinjer.

Bygga, bo och miljö

Stadsutvecklingsstrategi 2035 - ett förslag för de två hållbara stadsdelarna i västra Knivsta och Alsike

Fram till och med 15 september kunde alla som bor och verkar i Knivsta vara med och lämna synpunkter på det förslag till stadsutvecklingsstrategi som kommunen presenterat för de två hållbara stadsdelar som planeras i västra Knivsta tätort och Alsike stationssamhälle. Nu pågår arbetet med ett nytt och omarbetat förslag. Se vår samlade information.

Här hittar du Knivsta kommuns näringslivsstrategi

Kommunfullmäktige antog i juni 2021 en näringslivsstrategi - med utblick mot 2035. Strategin pekar ut en viljeinriktning och målbild för hur kommunen ska arbeta med näringslivsfrågor.

Jobb och näringsliv

Affärsutvecklingscheckar

Möjlighet att söka medel från Almi för digitalisering, grön omställning och internationalisering

Jobb och näringsliv

Företagsakuten - kostnadsfri rådgivande företagsservice

Företagsakuten innebär att du har som har ett företag med högst 50 anställda kan få stöd att hantera pågående kris.

Jobb och näringsliv

Träffa några av Knivstas företagare!

Hur är det att verka i Knivsta? Möt några av kommunens alla företagare.

Näringslivs-
kalender

Nyheter