Du är på väg till Knivsta utvecklas - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Adressättning

Bygg- och miljönämnden ansvarar för adressättning av bostäder och verksamhetslokaler.

Enligt lagen om lägenhetsregister ska varje bostadshus/lägenhet och verksamhetslokal på en fastighet (med undantaget för ekonomibyggnader för jordbruk) ha en egen, unik adress inom kommunen.

Kommunen ansvarar endast för belägenhetsadresser, det vill säga adressområden och adressplats. Postnummer och postort bestäms av PostNord.

Adressen som tilldelas av kommunen är den som används av räddningstjänst, ambulans och polis (blåljusaktörer). Lantmäteriet förvaltar adresserna i fastighetsregistret medan kommunen ser till att uppgifterna i registret hålls aktuella. Lantmäteriet erbjuder andra aktörer att köpa uppgifter från fastighetsregistret så att de kan användas i olika GPS-system.

När en adress har tilldelats kan folkbokföring ske. Det är därför viktigt att så tidigt som möjligt sätta adress på nya byggnader.

Adresser brukar vanligtvis fastställas i samband med behandling av bygglovsansökningar och planering av nya områden.

Ibland måste adresserna ses över till exempel efter en lantmäteriförrättning. En fastighet kan då få en uppdelad adress, till exempel nummer 10 på gatan blir 10A och 10B eller ges nästa lediga nummer. Ibland görs ingen förändring alls.

För att systemet ska fungera fullt ut behöver fastighetsägaren sätta upp en skylt med adressnumret vid bland annat portar och varuintag.

Registrering av adresser

En belägenhetsadress byggs upp i olika nivåer beroende på om det är en vägadress eller en landsbygdsadress.

  1. Adressområde (väg- eller byadress)
  2. Eventuellt gårdsadressområde (ej vägadress)
  3. Adressplats (nummer) och eventuellt bokstavstillägg

Vid all namn- och adressättning ska god ortnamnssed iakttas.

Har du frågor?

Har du frågor eller vill ansöka om en adress till din fastighet kan du kontakta samhällsbyggnadskontoret via Knivsta Kontaktcenter:

Adressinformation hos andra aktörer

Om din adress är felaktig eller saknas hos andra aktörer som Eniro, Hitta, Google med flera, kan det bero på att dessa aktörer själva ansvarar för att uppdatera sina adressuppgifter. Vid ny adress eller ändring av adress kan det ta månader innan den korrekta adressen registreras hos dem. Vissa av dessa aktörer erbjuder möjligheten att själv göra felanmälningar av felaktiga adressuppgifter.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 5 oktober 2023