Du är på väg till Knivsta utvecklas - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Överklaga beslut

Om du inte är nöjd med bygg- och miljönämndens beslut kan du överklaga beslutet. Ditt överklagande kommer då att hanteras av Länsstyrelsen i Uppsala län.

Byggnadsnämndens hantering av överklagande

Byggnadsnämndens beslut överklagas hos länsstyrelsen. Överklagandet ska dock skickas till byggnadsnämnden som gör en såkallad rättidsprövning för att se om överklagandet har kommit in i rätt tid. Har överklagandet kommit in i rätt tid skickar nämnden överklagandet och handlingarna i ärendet vidare till länsstyrelsen.

Var skickas eller lämnas överklagandet?

Skrivelsen skickas eller lämnas till Bygg- och miljönämnden:

Knivsta Kommun

Bygg- och miljökontoret

741 75 Knivsta

Du kan också mejla ditt överklagande till knivsta@knivsta.se

Tiden för överklagande beror på hur du blivit delgiven beslutet.

  • Om du blir delgiven ett beslut, till exempel genom rekommenderad post, måste bygg- och miljönämnden ha ditt överklagande tillhanda inom tre veckor från det datum du tog del av beslutet.
  • Är du en sakägare som blivit informerad om beslutet via Post och Inrikes tidningar (www.poit.se) ska överklagandet vara bygg- och miljönämnden tillhanda inom fyra veckor från datumet för kungörelsen. Har ditt överklagande kommit in i rätt tid kommer handlingarna att skickas vidare till Länsstyrelsen.

Hur du utformar ditt överklagande

Ange vilket beslut du överklagar genom att hänvisa till ärendets diarienummer och fastighetsbeteckning. Ange också vad i beslutet du anser är oriktigt och varför. Du kan även bifoga handlingar eller annat som du anser stöder din uppfattning.

Underteckna överklagandet

Underteckna skrivelsen och uppge namn, postadress och telefonnummer dagtid. Om du anlitar ombud kan ombudet underteckna skrivelsen. Sänd i så fall med fullmakt.

Vad kostar det?

Att överklaga ett beslut kostar ingenting.

Har du frågor eller funderingar kring att överklaga ett beslut, hör av dig till oss så hjälper vi dig.

Telefon: 018-34 70 00

E-post: knivsta@knivsta.se

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 10 oktober 2023