Du är på väg till Knivsta utvecklas - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Stöd till familjen

Alla hamnar någon gång i livet i situationer när vi behöver någon utomstående att prata med. Enheten på Råd och stöd finns där när du själv eller din familj upplever olika svårigheter och bekymmer. Du kan kontakta oss för rådgivning om du upplever problem i familjen eller om du är orolig för ett barn, en kamrat eller anhörig.

Enheten för Råd och Stöd

Enheten för råd och stöd ger stöd och hjälp till barn, ungdomar och vuxna – enskilt eller för hela familjer.

Personalen har lång erfarenhet av behandlingsarbete och har olika yrkesbakgrund.

Du kan själv ta kontakt med Enheten för råd och stöd, eller komma till oss efter beslut hos socialtjänsten. Du kan ha kontakt med Enheten för råd och stöd utan att det registreras hos socialtjänsten. Vi kan då erbjuda upp till fem samtal.

Verksamheten är till för när du själv eller din familj upplever olika svårigheter och bekymmer. Du kan kontakta oss för rådgivning om du upplever problem i familjen eller om du är orolig för ett barn, en kamrat eller anhörig och vill få information och stöd.

Ju tidigare du söker hjälp desto lättare kan det vara att lösa ditt och familjens problem.

Familjebehandling och föräldrastöd

I familjebehandling och föräldrastöd arbetar vi med olika metoder för att förbättra samspelet i familjen. Vi utgår alltid från barnets perspektiv och behov. Vi ser familjen som en helhet och ett system där alla påverkar varandra och alla är en del av lösningen. Därför involverar vi oftast hela familjen.

Vi erbjuder även föräldrastödjande samtal för dig som är förälder och som upplever att föräldraskapet blivit bekymmersamt och vill bli stärkt i din föräldraroll.

Om ni önskar stöd i parrelationen är det inte familjebehandling som erbjuds utan familjerådgivning.

Gå vidare till familjerådgivning

För föräldrar med kognitiva svårigheter

Du som är förälder och har kognitiva svårigheter kan få anpassat stöd i ditt föräldraskap. Det kan exempelvis innebära att vi använder olika hjälpmedel såsom veckoplaneringskalender, rutinscheman, föräldrautbildningsmaterial med olika checklistor och påminnelser och appar i mobilen.

Kognitiva svårigheter kan innebära svårigheter inom ett eller flera av följande områden:

  • tid och rum
  • planering
  • struktur
  • minne
  • abstrakt tänkande
  • förmågan att läsa, skriva och/eller räkna

Dessa svårigheter kan bero på neuropsykiatriska funktionsnedsättningar såsom ADHD, ADD eller AST (autismspektrumtillstånd), alternativt intellektuell funktionsnedsättning eller förvärvad hjärnskada. Vi ställer dock inte krav på diagnos för att du ska få anpassat stöd.

Enheten för råd och stöd samarbetar även med kommunens boendestöd och tillsammans kan vi erbjuda samordnade insatser för personer som behöver stöd i vardagen och i föräldraskapet.

Samarbetssamtal

Samarbetssamtal erbjuds föräldrar som står inför en separation eller skilsmässa eller som redan lever åtskilda. Målsättningen med samtalen är att ni föräldrar ska komma överens om frågor som rör era barn.

Samarbetssamtalen syftar till att stötta föräldrarna att samråda kring barnen och gemensamt fatta nödvändiga beslut utifrån barnens behov i frågor rörande vårdnad, boende och umgänge. Även om ni inte lever ihop längre, har ni ett gemensamt ansvar för era barn.

Förutsättningen för att samarbetssamtal ska kunna äga rum är att ni båda vill delta. I samarbetssamtalen är det ni själva som ska komma fram till och ansvara för de beslut som fattas kring barnet och därmed undvika tvist i domstol.

Samtalen är frivilliga, de registreras inte, de är kostnadsfria och sker under sekretess.

Läs mer om separation och skilsmässa, vårdnad, boende och umgänge

Våld i nära relation

Du ska må bra i din relation. Alla kan hamna i en relation där ens närstående utövar våld, hot, trakasseriser eller kränkningar. Våldet kan vara fysiskt, psykiskt, sexuellt, materiellt eller ekonomiskt. Hör av dig till oss på råd och stöd om du upplever detta eller känner dig osäker och vill ha rådgivning.

Läs mer om våld i nära relationer

Stöd vid missbruk och beroende

Hos oss på Råd och stöd kan du få stöd och behandling för att bli fri från ditt beroende. Du som anhörig kan också få stöd, enskilt eller i grupp. Läs mer om stöd vid beroende.

Kontakta oss

Besöksadress: Ängbyvägen 10, Knivsta

Telefon: 018-34 70 00 vardagar klockan 8.00 - 16.00.

E-postadress: radostod@knivsta.se

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 14 november 2023