Du är på väg till Knivsta utvecklas - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

God man, förvaltare och överförmyndare

Överförmyndarförvaltningen ligger i Uppsala och handlägger de dagliga tillsynsärendena rörande gode män, förvaltare och förmyndare.

Vill du bli god man eller förvaltare?

Överförmyndarförvaltningen söker fler gode män!

Att vara god man eller förvaltare handlar om att hjälpa en medmänniska. En god man eller förvaltares huvudsakliga uppgift är att representera någon som på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person.

Läs mer hos Överförmyndarförvaltningen i Uppsala: God man eller förvaltare – vad det innebär Länk till annan webbplats.

Anmäl intresse här: Hur blir jag god man eller förvaltare? Länk till annan webbplats.

Överförmyndarförvaltningen - en tillsynsmyndighet

Syftet med tillsynen är att förhindra att omyndiga barn, eller myndiga personer som inte själva kan ta tillvara sin rätt, missgynnas ekonomiskt eller rättsligt. Uppdraget är reglerat i föräldrabalkens bestämmelser.

Gemensam överförmyndarnämnd

Alla kommuner i Uppsala län har en gemensam överförmyndarnämnd. Alla ärenden handläggs på överförmyndarförvaltningen som ligger i Uppsala.
Telefon: 018-727 24 60

Här hittar du också blanketter för ansökan/anmälan om behov av god man eller förvaltare samt blanketter för ansökan om överförmyndarnämndens samtycke med mera. Om du har frågor är du välkommen att kontakta Överförmyndarförvaltningen.

Gå till Överförmyndarförvaltningens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Huvudman

Huvudman är den som av tingsrätten bedömts ha rätt till god man eller behöva ha förvaltare.

God man

God man är en person som tingsrätten har utsett till att ta hand om en annan persons rättsliga och/eller ekonomiska intressen på grund av exempelvis sjukdom.

Förvaltare

Förvaltare är en person som tingsrätten har utsett för den som på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande inte kan vårda sig själv eller sin egendom. En läkare gör bedömningen och personen förlorar helt eller delvis ansvaret över sin ekonomi.

Boka tid hos Överförmyndarförvaltningen

För att bättre kunna möta dina frågor ber vi dig boka besök per telefon.

Överförmyndarförvaltningen, Uppsala kommun
Telefon: 018-727 24 60

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 17 januari 2024