Du är på väg till Knivsta utvecklas - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Gräva, arbeten i gata, tillstånd

Här har vi samlat information för dig som ska utföra arbete i kommunens mark.

Grävtillstånd

Alla som skall utföra någon typ av schakt, grävning eller annat arbete i kommunens mark måste ansöka om tillstånd. Även om en ledningsägare har ledningsrätt behöver kommunen ha vetskap om vem som gräver och när, både för att kunna samordna och för att kunna följa upp återställningar och garantier.

Alla arbeten skall följa kommunens föreskrifter för grävning i allmän platsmark. Dessa föreskrifter hittar du via länk här ovanför eller längst ner på sidan.

Trafikanordningsplan

Alla arbeten som påverkar trafikens framkomlighet eller på annat sätt innebär en avvikelse i gaturummet skall ha en godkänd Trafikanordningsplan. Även arbeten som inte innebär schakt eller annat arbete i mark, men som påverkar trafik eller framkomlighet för allmänheten behöver tillstånd, till exempel uppställning av skylift, mobilkran, ställning eller liknande. Man ansöker då om godkännande av Trafikanordningsplan, eller kort TA-plan. Knivsta kommun hänvisar till Sveriges Kommuner och Landstings handbok Arbete på väg för regler gällande TA-planer. Länk till handboken hittar du längre ner på sidan.

Så här ansöker du

Ansökan om grävtillstånd och godkännande av TA-plan görs digitalt i vår e-tjänst. När du registrerat ett konto kan du anmäla dina ärenden för grävtillstånd eller ansökan om godkännande av TA-plan.

Tänk på att skicka in din ansökan i tid. För att vara säker på att få tillstånden klara innan arbetet påbörjas skall ansökan vara inne senast 10 dagar innan arbetets start.

E-tjänst

Mer information

Länkar

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 1 december 2023