Du är på väg till Knivsta utvecklas - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Du som har ett varaktigt rörelsehinder och betydande svårigheter att förflytta dig med hjälpmedel till och från ett fordon samt är folkbokförd i Knivsta kommun kan ansöka om parkeringstillstånd för rörelsehindrad.

Parkeringstillståndet gäller i 5 år

Ett parkeringstillstånd gäller i högst fem år. Sedan måste du göra en ny ansökan, eftersom tillståndet inte förnyas automatiskt. Den nya prövningen sker då utan hänsyn till tidigare prövning.

I Knivsta kommun är parkering med parkeringstillstånd för rörelsehindrad avgiftsfri. Det kan variera mellan kommuner. Det och hur ditt tillstånd i övrigt gäller måste du kontrollera med den stad eller det land du tänker besöka.

Syftet med parkeringstillståndet

Syftet är att du ska kunna parkera närmare ditt besöksmål, arbetsplats eller bostad. Om du inte kör bil själv kan du bara få parkeringstillstånd om det finns särskilda skäl.

Ansök om parkeringstillstånd för rörelsehindrade

  1. Fyll i ansökningsblanketten. Bifoga ett välliknande foto i passformat och skriv under ansökan. Din läkare ska fylla i intyget. Ansöker du på grund av psykiska problem ska läkare med specialistkompetens i psykiatri utfärda intyget.
  2. Skicka din ansökan till Kontaktcenter i Knivsta kommun. Bedömningen av ansökan görs av kommunens handläggare på delegation av Bygg- och miljönämnden.
  3. Vi behandlar din ansökan och samråder i vissa fall med en förtroendeläkare. I vissa fall behöver vi ett kompletterande läkarintyg. Handläggningstiden är normalt cirka fyra veckor från det att ansökan bedöms vara komplett.
  4. Om din ansökan beviljas skickar vi tillståndet hem till dig med rekommenderad post. Om du får avslag på din ansökan kan du överklaga till Länsstyrelsen.

Läs om vilka regler som gäller för att ansöka om parkeringstillstånd

E-tjänster och blanketter

Läs mer

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 24 april 2024